Účinné využívání zdrojů a oběhové hospodářství

01-04-2018

Dosavadní způsob využívání zdrojů vede k vysoké míře znečištění, poškozování životního prostředí a vyčerpávání přírodních zdrojů. Politika EU v oblasti odpadů má dlouhou historii a tradičně se zaměřuje na nakládání s odpady, které je z hlediska životního prostředí udržitelnější. Tento trend by měl změnit plán pro Evropu účinněji využívající zdroje a balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství tím, že ekonomiku EU přetvoří do roku 2050 na udržitelnou ekonomiku. Čtyři nové směrnice o odpadech v posledním balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství přináší nové cíle v oblasti nakládání s odpady, pokud jde o předcházení vzniku odpadu, jeho opětovné použití, recyklaci a skládkování. Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství v rámci Zelené dohody pro Evropu představuje program, který je zaměřený na budoucnost a klade si za cíl vytvořit čistší a konkurenceschopnější EU a plně přispět ke klimatické neutralitě.

Dosavadní způsob využívání zdrojů vede k vysoké míře znečištění, poškozování životního prostředí a vyčerpávání přírodních zdrojů. Politika EU v oblasti odpadů má dlouhou historii a tradičně se zaměřuje na nakládání s odpady, které je z hlediska životního prostředí udržitelnější. Tento trend by měl změnit plán pro Evropu účinněji využívající zdroje a balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství tím, že ekonomiku EU přetvoří do roku 2050 na udržitelnou ekonomiku. Čtyři nové směrnice o odpadech v posledním balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství přináší nové cíle v oblasti nakládání s odpady, pokud jde o předcházení vzniku odpadu, jeho opětovné použití, recyklaci a skládkování. Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství v rámci Zelené dohody pro Evropu představuje program, který je zaměřený na budoucnost a klade si za cíl vytvořit čistší a konkurenceschopnější EU a plně přispět ke klimatické neutralitě.