Boj proti změně klimatu

01-02-2018

Evropská unie patří k předním velkým ekonomikám, pokud jde o boj proti emisím skleníkových plynů. Do roku 2018 snížila své emise skleníkových plynů o 23 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990 a je odhodlána dosáhnout do roku 2030 snížení o 40 %. V prosinci 2019 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu a nyní navrhuje soubor opatření, jejichž cílem je zvýšit ambice v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a dosáhnout dekarbonizace hospodářství EU do roku 2050 v souladu s Pařížskou dohodou. Aby nasměrovala EU na vyváženou cestu k uhlíkové neutralitě do roku 2050, navrhla Komise v září 2020 zvýšit ambice v oblasti klimatu, pokud jde o cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, na 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.

Evropská unie patří k předním velkým ekonomikám, pokud jde o boj proti emisím skleníkových plynů. Do roku 2018 snížila své emise skleníkových plynů o 23 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990 a je odhodlána dosáhnout do roku 2030 snížení o 40 %. V prosinci 2019 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu a nyní navrhuje soubor opatření, jejichž cílem je zvýšit ambice v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a dosáhnout dekarbonizace hospodářství EU do roku 2050 v souladu s Pařížskou dohodou. Aby nasměrovala EU na vyváženou cestu k uhlíkové neutralitě do roku 2050, navrhla Komise v září 2020 zvýšit ambice v oblasti klimatu, pokud jde o cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, na 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990.