Evropský systém dohledu nad finančním trhem (ESFS)

01-02-2018

Evropský systém dohledu nad finančním trhem (dále jen „ESFS“) je vícevrstevným systémem mikroobezřetnostních a makroobezřetnostních orgánů, jehož cílem je zajistit konzistentní a koherentní finanční dohled v EU. Zahrnuje Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB), tři evropské orgány dohledu (EBA, ESMA a EIOPA ) a orgány dohledu jednotlivých členských států. ESFS se neustále vyvíjí, aby zohlednil měnící se kontext, ve kterém působí, zejména zavedení bankovní unie, cíl spočívající ve vytvoření unie kapitálových trhů a vystoupení Spojeného království z EU.

Evropský systém dohledu nad finančním trhem (dále jen „ESFS“) je vícevrstevným systémem mikroobezřetnostních a makroobezřetnostních orgánů, jehož cílem je zajistit konzistentní a koherentní finanční dohled v EU. Zahrnuje Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB), tři evropské orgány dohledu (EBA, ESMA a EIOPA ) a orgány dohledu jednotlivých členských států. ESFS se neustále vyvíjí, aby zohlednil měnící se kontext, ve kterém působí, zejména zavedení bankovní unie, cíl spočívající ve vytvoření unie kapitálových trhů a vystoupení Spojeného království z EU.