Evropský parlament: organizace a fungování

01-02-2018

Organizaci a fungování Evropského parlamentu upravuje jeho jednací řád. Činnosti Parlamentu řídí jeho politické orgány, výbory, delegace a politické skupiny.

Organizaci a fungování Evropského parlamentu upravuje jeho jednací řád. Činnosti Parlamentu řídí jeho politické orgány, výbory, delegace a politické skupiny.