První pilíř společné zemědělské politiky (SZP): I – společná organizace trhů se zemědělskými produkty

01-04-2018

Společná organizace trhů zahrnuje tržní opatření stanovená v rámci SZP. V roce 2007 bylo pomocí po sobě jdoucích reforem 21 společných organizací trhů sloučeno do jediné společné organizace trhů pro všechny zemědělské produkty. V důsledku přezkumů se SZP současně stále více zaměřovala na trhy a omezovala působnost intervenčních nástrojů, které jsou nyní pokládány za „záchranné sítě“, jež lze použít pouze v případě krize.

Společná organizace trhů zahrnuje tržní opatření stanovená v rámci SZP. V roce 2007 bylo pomocí po sobě jdoucích reforem 21 společných organizací trhů sloučeno do jediné společné organizace trhů pro všechny zemědělské produkty. V důsledku přezkumů se SZP současně stále více zaměřovala na trhy a omezovala působnost intervenčních nástrojů, které jsou nyní pokládány za „záchranné sítě“, jež lze použít pouze v případě krize.