Společná bezpečnostní a obranná politika

01-02-2018

Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) vytváří rámec pro politické a vojenské struktury EU a pro zahraniční vojenské a civilní mise a operace. SBOP se opírá o globální strategii EU z roku 2016, zatímco Lisabonská smlouva objasňuje její institucionální aspekty a posiluje úlohu Evropského parlamentu. V poslední době prošla SBOP výraznými strategickými a operačními změnami s cílem čelit bezpečnostním výzvám a reagovat na volání veřejnosti po důraznější reakci ze strany EU.

Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) vytváří rámec pro politické a vojenské struktury EU a pro zahraniční vojenské a civilní mise a operace. SBOP se opírá o globální strategii EU z roku 2016, zatímco Lisabonská smlouva objasňuje její institucionální aspekty a posiluje úlohu Evropského parlamentu. V poslední době prošla SBOP výraznými strategickými a operačními změnami s cílem čelit bezpečnostním výzvám a reagovat na volání veřejnosti po důraznější reakci ze strany EU.