Dostupné komunikace pro podniky a spotřebitele

01-02-2018

Informační a komunikační technologie (IKT) a datové služby a služby internetového připojení zaujaly místo tradičních telefonních služeb, jakožto klíčové produkty pro spotřebitele i podniky. Dnes je audiovizuální obsah stále větší měrou k dispozici na vyžádání a internetové připojení 4G a 5G zažívá exponenciální růst. V reakci na to zřídila EU regulační rámec pro telekomunikace, který se vztahuje na pevné i bezdrátové telekomunikace, internet, vysílací a přenosové služby, a přijala soubor předpisů, které platí ve všech členských státech EU. Podle nedávného výzkumu, který uskutečnil výbor IMCO, přispívají telekomunikační služby každoročně 86,1 miliardy EUR k HDP Evropské unie a nová legislativní opatření zavedená Evropským parlamentem by mohla přinést dalších 40 miliard EUR.

Informační a komunikační technologie (IKT) a datové služby a služby internetového připojení zaujaly místo tradičních telefonních služeb, jakožto klíčové produkty pro spotřebitele i podniky. Dnes je audiovizuální obsah stále větší měrou k dispozici na vyžádání a internetové připojení 4G a 5G zažívá exponenciální růst. V reakci na to zřídila EU regulační rámec pro telekomunikace, který se vztahuje na pevné i bezdrátové telekomunikace, internet, vysílací a přenosové služby, a přijala soubor předpisů, které platí ve všech členských státech EU. Podle nedávného výzkumu, který uskutečnil výbor IMCO, přispívají telekomunikační služby každoročně 86,1 miliardy EUR k HDP Evropské unie a nová legislativní opatření zavedená Evropským parlamentem by mohla přinést dalších 40 miliard EUR.