Politika v oblasti finančních služeb

01-02-2018

Finanční služby jsou jedním ze stavebních kamenů vnitřního trhu s volným pohybem služeb a kapitálu, o jehož dokončení EU usiluje. Integrace postupovala v těchto krocích: 1) odstranění vnitrostátních překážek pro vstup na trh (1957–1973); 2) harmonizace vnitrostátních právních předpisů a politik (1973–1983); 3) dokončení vnitřního trhu (1983–1992); 4) vytvoření prostoru s jednotnou měnou a období před krizí (1999–2007); a 5) světová finanční krize a reforma v reakci na tuto krizi (od roku 2007). Vystoupení Spojeného království z EU přináší nové výzvy s možnými dopady na odvětví finančních služeb v EU i mimo ni.

Finanční služby jsou jedním ze stavebních kamenů vnitřního trhu s volným pohybem služeb a kapitálu, o jehož dokončení EU usiluje. Integrace postupovala v těchto krocích: 1) odstranění vnitrostátních překážek pro vstup na trh (1957–1973); 2) harmonizace vnitrostátních právních předpisů a politik (1973–1983); 3) dokončení vnitřního trhu (1983–1992); 4) vytvoření prostoru s jednotnou měnou a období před krizí (1999–2007); a 5) světová finanční krize a reforma v reakci na tuto krizi (od roku 2007). Vystoupení Spojeného království z EU přináší nové výzvy s možnými dopady na odvětví finančních služeb v EU i mimo ni.