Politika hospodářské soutěže

01-02-2018

Hlavním cílem pravidel EU pro hospodářskou soutěž je umožnit řádné fungování vnitřního trhu Unie, který je důležitým motorem pro blahobyt občanů, podniků a společnosti v EU jako celku. Pro tento účel obsahuje Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) pravidla, která mají zabránit omezování a narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Konkrétně tak činí zákazem dohod mezi podniky omezujících hospodářskou soutěž a zákazem zneužívání postavení na trhu dominantními podniky, neboť by to mohlo negativně ovlivnit obchodování mezi členskými státy. Spojování či převzetí podniků s významem pro celou Unii navíc podléhá kontrole Evropské komise („Komise“) a může být zakázáno, pokud by vedlo k výraznému omezení hospodářské soutěže. Dále je zakázáno poskytovat státní podpory určitým podnikům či produktům, pokud tím dochází k narušení hospodářské soutěže, ačkoliv v určitých případech mohou být podpory povoleny. Až na několik výjimek platí pravidla hospodářské soutěže i pro veřejné podniky, veřejné služby a služby obecného zájmu.

Hlavním cílem pravidel EU pro hospodářskou soutěž je umožnit řádné fungování vnitřního trhu Unie, který je důležitým motorem pro blahobyt občanů, podniků a společnosti v EU jako celku. Pro tento účel obsahuje Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) pravidla, která mají zabránit omezování a narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Konkrétně tak činí zákazem dohod mezi podniky omezujících hospodářskou soutěž a zákazem zneužívání postavení na trhu dominantními podniky, neboť by to mohlo negativně ovlivnit obchodování mezi členskými státy. Spojování či převzetí podniků s významem pro celou Unii navíc podléhá kontrole Evropské komise („Komise“) a může být zakázáno, pokud by vedlo k výraznému omezení hospodářské soutěže. Dále je zakázáno poskytovat státní podpory určitým podnikům či produktům, pokud tím dochází k narušení hospodářské soutěže, ačkoliv v určitých případech mohou být podpory povoleny. Až na několik výjimek platí pravidla hospodářské soutěže i pro veřejné podniky, veřejné služby a služby obecného zájmu.