Nový rámec EU pro fiskální politiku

01-01-2018

K zajištění stability hospodářské a měnové unie je zapotřebí silný rámec pro předcházení vzniku neudržitelných veřejných financí. Reforma (součást balíčku šesti právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí, tzv. „six-pack“), jíž se mění Pakt o stabilitě a růstu, vstoupila v platnost na konci roku 2011. Další reforma, která vstoupila v planost počátkem roku 2013, má podobu mezivládní Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě, včetně rozpočtového paktu. Nařízení týkající se posuzování návrhů vnitrostátních rozpočtů (součást balíčku dvou právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí, tzv. „two-pack“) vstoupilo v platnost v květnu 2013.

K zajištění stability hospodářské a měnové unie je zapotřebí silný rámec pro předcházení vzniku neudržitelných veřejných financí. Reforma (součást balíčku šesti právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí, tzv. „six-pack“), jíž se mění Pakt o stabilitě a růstu, vstoupila v platnost na konci roku 2011. Další reforma, která vstoupila v planost počátkem roku 2013, má podobu mezivládní Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě, včetně rozpočtového paktu. Nařízení týkající se posuzování návrhů vnitrostátních rozpočtů (součást balíčku dvou právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí, tzv. „two-pack“) vstoupilo v platnost v květnu 2013.