Evropská měnová politika

01-02-2018

Evropský systém centrálních bank (ESCB) se skládá z ECB a vnitrostátních centrálních bank všech členských států EU. Prvořadým cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu. Za účelem dosahování svého prvořadého cíle staví Rada guvernérů ECB svá rozhodnutí na strategii měnové politiky založené na dvou pilířích a provádí je prostřednictvím jak standardních, tak nestandardních opatření v oblasti měnové politiky. Nejdůležitějšími nástroji standardní měnové politiky ECB jsou operace na volném trhu, stálé facility a držení minimálních rezerv. V reakci na finanční krizi ECB rovněž změnila svou komunikační strategii tak, že poskytuje signalizaci budoucí politiky úrokových měr ECB odvíjející se od výhledů cenové stability a přijala řadu nestandardních měnových opatření. Ta zahrnují nákupy aktiv a státních dluhopisů na sekundárním trhu s cílem chránit cenovou stabilitu a efektivnost mechanismu přenosu měnové politiky.

Evropský systém centrálních bank (ESCB) se skládá z ECB a vnitrostátních centrálních bank všech členských států EU. Prvořadým cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu. Za účelem dosahování svého prvořadého cíle staví Rada guvernérů ECB svá rozhodnutí na strategii měnové politiky založené na dvou pilířích a provádí je prostřednictvím jak standardních, tak nestandardních opatření v oblasti měnové politiky. Nejdůležitějšími nástroji standardní měnové politiky ECB jsou operace na volném trhu, stálé facility a držení minimálních rezerv. V reakci na finanční krizi ECB rovněž změnila svou komunikační strategii tak, že poskytuje signalizaci budoucí politiky úrokových měr ECB odvíjející se od výhledů cenové stability a přijala řadu nestandardních měnových opatření. Ta zahrnují nákupy aktiv a státních dluhopisů na sekundárním trhu s cílem chránit cenovou stabilitu a efektivnost mechanismu přenosu měnové politiky.