Jak odhalit falešnou zprávu

19-02-2019

„Falešné zprávy“ (fake news) a dezinformace – úmyslně zmanipulované informace, jejichž cílem je oklamat příjemce – jsou stále častějším celosvětovým jevem. Sociální média a jejich nástroje pro personalizaci umožňují snáze šířit falešné příběhy. Často využívají emocí, aby upoutaly pozornost a kliklo na ně co nejvíce lidí, a to z ekonomických nebo ideologických důvodů. Dokonce i pro mladé lidi, kteří mají v digitální oblasti přehled, je obtížné zjistit, které zprávy jsou zmanipulované. Co je důležité, šest z deseti zpráv, které jsou sdíleny na sociálních médiích, si uživatel, který je sdílel, předtím vůbec nepřečetl. Přibližně 85 % Evropanů vnímá „falešné zprávy“ jako problém ve své vlastní zemi a 83 % osob je považuje za problém pro demokracii obecně. Tento kompas vám pomůže orientovat se v oceánu informací a nezabloudit ve lžích a dezinformacích.

„Falešné zprávy“ (fake news) a dezinformace – úmyslně zmanipulované informace, jejichž cílem je oklamat příjemce – jsou stále častějším celosvětovým jevem. Sociální média a jejich nástroje pro personalizaci umožňují snáze šířit falešné příběhy. Často využívají emocí, aby upoutaly pozornost a kliklo na ně co nejvíce lidí, a to z ekonomických nebo ideologických důvodů. Dokonce i pro mladé lidi, kteří mají v digitální oblasti přehled, je obtížné zjistit, které zprávy jsou zmanipulované. Co je důležité, šest z deseti zpráv, které jsou sdíleny na sociálních médiích, si uživatel, který je sdílel, předtím vůbec nepřečetl. Přibližně 85 % Evropanů vnímá „falešné zprávy“ jako problém ve své vlastní zemi a 83 % osob je považuje za problém pro demokracii obecně. Tento kompas vám pomůže orientovat se v oceánu informací a nezabloudit ve lžích a dezinformacích.