Dalších deset technologií, které by mohly změnit naše životy

14-07-2017

V roce 2015 generální ředitelství Evropského parlamentu pro parlamentní výzkumné služby (GŘ EPRS) otevřelo novou cestu svou publikací „Deset technologií, které by mohly změnit naše životy – možné dopady a důsledky politik“, ve které každá kapitola zdůrazňuje určitou technologii, její přísliby a možné negativní důsledky a úlohu, kterou by Evropský parlament mohl a měl hrát při utváření tohoto rozvoje. Tato nová studie na tuto práci navazuje a předkládá dalších deset technologií, které budou stále více vyžadovat pozornost tvůrců politik. Témata současné studie byla vybrána tak, aby odrážela širokou škálu témat, na která se skupina Hodnocení vědecko-technických možností (STOA) Evropského parlamentu rozhodla zaměřit během osmého volebního období Parlamentu (2014–2019). Cílem této publikace je nejen upozornit na těchto deset konkrétních technologií, ale také podpořit úvahy o dalším technologickém rozvoji, který dosud může být v rané fázi, ale jenž by podobně mohl mít silný dopad na naše životy v blízké budoucnosti nebo z dlouhodobějšího hlediska.

V roce 2015 generální ředitelství Evropského parlamentu pro parlamentní výzkumné služby (GŘ EPRS) otevřelo novou cestu svou publikací „Deset technologií, které by mohly změnit naše životy – možné dopady a důsledky politik“, ve které každá kapitola zdůrazňuje určitou technologii, její přísliby a možné negativní důsledky a úlohu, kterou by Evropský parlament mohl a měl hrát při utváření tohoto rozvoje. Tato nová studie na tuto práci navazuje a předkládá dalších deset technologií, které budou stále více vyžadovat pozornost tvůrců politik. Témata současné studie byla vybrána tak, aby odrážela širokou škálu témat, na která se skupina Hodnocení vědecko-technických možností (STOA) Evropského parlamentu rozhodla zaměřit během osmého volebního období Parlamentu (2014–2019). Cílem této publikace je nejen upozornit na těchto deset konkrétních technologií, ale také podpořit úvahy o dalším technologickém rozvoji, který dosud může být v rané fázi, ale jenž by podobně mohl mít silný dopad na naše životy v blízké budoucnosti nebo z dlouhodobějšího hlediska.