Podpora soukromých investic do kulturního sektoru

15-07-2011

Studie identifikuje trendy v podpoře soukromých investic do kulturního sektoru v členských státech EU. Studie se podrobně zabývá empirickými údaji, které byly shromážděny prostřednictvím dotazníků, případových studií provedených v pěti zemích a sekundárního výzkumu. Nabízí přehled mechanismů a opatření používaných na podporu soukromých investic, včetně daňového rámce (tj. podpora kulturní spotřeby a podnikových a filantropických investic), finančních a bankovních programů a zprostředkovatelských mechanismů. Poskytuje srovnání mezi soukromými investicemi do kultury ve Spojených státech a v Evropě.

Studie identifikuje trendy v podpoře soukromých investic do kulturního sektoru v členských státech EU. Studie se podrobně zabývá empirickými údaji, které byly shromážděny prostřednictvím dotazníků, případových studií provedených v pěti zemích a sekundárního výzkumu. Nabízí přehled mechanismů a opatření používaných na podporu soukromých investic, včetně daňového rámce (tj. podpora kulturní spotřeby a podnikových a filantropických investic), finančních a bankovních programů a zprostředkovatelských mechanismů. Poskytuje srovnání mezi soukromými investicemi do kultury ve Spojených státech a v Evropě.

Externí autor

Vesna Čopič (Lead researcher), Aleksandra Uzelac (Study coordinator), Jaka Primorac, Daniela Angelina Jelinčić, Andrej Srakar and Ana Žuvela (IMO - Institute for International Relations)