Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji se zaměřením na vodu a zemědělství

15-05-2013

Voda je klíčovým přírodním zdrojem, na který se zaměřuje politika účinného využívání zdrojů Evropské unie i globální politické rámce OSN. Jak kvalita, tak kvantita vody hrají v udržitelném hospodaření s tímto přírodním zdrojem důležitou roli. Zemědělství je závislé na množství přírodních zdrojů a voda je jedním z nich. Očekává se, že stávající tlak na vodohospodářské i zemědělské odvětví zvýší změna klimatu, a to tím, že způsobí častější a závažnější sucha a povodně, což bude mít dopad na zemědělskou půdu a vyžádá si přizpůsobení ze strany uživatelů vody, zemědělských podniků, regionů a členských států.

Voda je klíčovým přírodním zdrojem, na který se zaměřuje politika účinného využívání zdrojů Evropské unie i globální politické rámce OSN. Jak kvalita, tak kvantita vody hrají v udržitelném hospodaření s tímto přírodním zdrojem důležitou roli. Zemědělství je závislé na množství přírodních zdrojů a voda je jedním z nich. Očekává se, že stávající tlak na vodohospodářské i zemědělské odvětví zvýší změna klimatu, a to tím, že způsobí častější a závažnější sucha a povodně, což bude mít dopad na zemědělskou půdu a vyžádá si přizpůsobení ze strany uživatelů vody, zemědělských podniků, regionů a členských států.

Externí autor

Jana Poláková (Project Leader, IEEP), Andrew Farmer (IEEP), Sandra Berman (BIO Intelligence Service), Sandra Naumann (Ecologic Institute), Ana Frelih-Larsen (Ecologic Institute) and Johanna von Toggenburg (Ecologic Institut)