Integrované elektronické vystavování jízdenek na veřejnou hromadnou dopravu ve městech a v turistických oblastech

15-01-2014

Toto informační sdělení vychází z projektu oddělení STOA, který se týká integrovaného elektronického vystavování jízdenek na veřejnou hromadnou dopravu ve městech a v turistických oblastech a který byl realizován v období od ledna do června 2013. Zabývá se rozvojem systémů integrovaného vydávání elektronických jízdenek, dostupnými technologickými možnostmi a nejvýznamnějšími zainteresovanými subjekty a jejich rolemi a zájmy. Výsledky projektu jsou založeny na interním výzkumu, v jehož rámci byla provedeny analýzy stávajících a nově vznikajících systémů elektronického vydávání jízdenek a přezkoumány příslušné zprávy, studie a průzkumy.

Toto informační sdělení vychází z projektu oddělení STOA, který se týká integrovaného elektronického vystavování jízdenek na veřejnou hromadnou dopravu ve městech a v turistických oblastech a který byl realizován v období od ledna do června 2013. Zabývá se rozvojem systémů integrovaného vydávání elektronických jízdenek, dostupnými technologickými možnostmi a nejvýznamnějšími zainteresovanými subjekty a jejich rolemi a zájmy. Výsledky projektu jsou založeny na interním výzkumu, v jehož rámci byla provedeny analýzy stávajících a nově vznikajících systémů elektronického vydávání jízdenek a přezkoumány příslušné zprávy, studie a průzkumy.

Externí autor

Maike Puhe (Project Leader), Markus Edelmann and Max Reichenbach (ITAS-KIT)