Celní spolupráce v prostoru svobody, bezpečnosti a práva - Úloha celních orgánů ve správě vnějších hranic EU

15-04-2011

Tato studie porovnává současnou úlohu celní správy na vnějších hranicích s ideálním stavem. Značná nerovnováha v zapojení celní správy a pohraniční stráže brání řádnému fungování pohraničních kontrol a představuje bezpečnostní rizika pro Unii a její občany, teroristické útoky nevyjímaje. Tato studie analyzuje příčiny této nerovnováhy a navrhuje vhodná řešení, která odpovídají mezinárodním standardům.

Tato studie porovnává současnou úlohu celní správy na vnějších hranicích s ideálním stavem. Značná nerovnováha v zapojení celní správy a pohraniční stráže brání řádnému fungování pohraničních kontrol a představuje bezpečnostní rizika pro Unii a její občany, teroristické útoky nevyjímaje. Tato studie analyzuje příčiny této nerovnováhy a navrhuje vhodná řešení, která odpovídají mezinárodním standardům.

Externí autor

Peter HOBBING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)