Zpráva o situaci v České republice - ke studii o "Politikách členských států týkajících se dětí se zdravotním postižením"

14-06-2013

Tato studie se zabývá situací dětí se zdravotním postižením v České republice a klade si za cíl odhalit nedostatky v právním rámci a v jeho provádění, rozpoznat překážky, jimž děti se zdravotním postižením čelí, a nalézt osvědčené postupy. Tato studie zaměřená na konkrétní zemi je součástí rozsáhlejší studie analyzující 18 členských států. Na základě srovnávací analýzy studií věnovaných jednotlivým zemím poskytuje zpráva „Studie o politikách členských států týkajících se dětí se zdravotním postižením“ několik doporučení pro činnost EU, díky nimž by se situace dětí se zdravotním postižením mohla zlepšit.

Tato studie se zabývá situací dětí se zdravotním postižením v České republice a klade si za cíl odhalit nedostatky v právním rámci a v jeho provádění, rozpoznat překážky, jimž děti se zdravotním postižením čelí, a nalézt osvědčené postupy. Tato studie zaměřená na konkrétní zemi je součástí rozsáhlejší studie analyzující 18 členských států. Na základě srovnávací analýzy studií věnovaných jednotlivým zemím poskytuje zpráva „Studie o politikách členských států týkajících se dětí se zdravotním postižením“ několik doporučení pro činnost EU, díky nimž by se situace dětí se zdravotním postižením mohla zlepšit.