Parlamentní dohled nad bezpečnostními a zpravodajskými agenturami v Evropské unii

15-06-2011

Tato studie hodnotí dohled nad vnitrostátními bezpečnostními a zpravodajskými agenturami, který vykonávají parlamenty a specializované neparlamentní orgány dohledu, s cílem určit osvědčené postupy, které mohou být podnětné pro přístup Evropského parlamentu, pokud jde o posílení dohledu nad organizací Europol, Eurojust, Frontex a v menší míře rovněž organizací Sitcen. Tato studie přichází s řadou podrobných doporučení (včetně opatření v oblasti přístupu k utajovaným informacím), která jsou formulována na základě hloubkového posouzení: 1. současných funkcí a pravomocí těchto čtyř orgánů; 2. stávajících pravidel dohledu nad těmito orgány, který vykonává Evropský parlament, společné kontrolní orgány a vnitrostátní parlamenty; 3. právních a institucionálních rámců pro parlamentní a specializovaný dohled nad bezpečnostními a zpravodajskými agenturami v členských státech EU a dalších významných demokraciích.

Tato studie hodnotí dohled nad vnitrostátními bezpečnostními a zpravodajskými agenturami, který vykonávají parlamenty a specializované neparlamentní orgány dohledu, s cílem určit osvědčené postupy, které mohou být podnětné pro přístup Evropského parlamentu, pokud jde o posílení dohledu nad organizací Europol, Eurojust, Frontex a v menší míře rovněž organizací Sitcen. Tato studie přichází s řadou podrobných doporučení (včetně opatření v oblasti přístupu k utajovaným informacím), která jsou formulována na základě hloubkového posouzení: 1. současných funkcí a pravomocí těchto čtyř orgánů; 2. stávajících pravidel dohledu nad těmito orgány, který vykonává Evropský parlament, společné kontrolní orgány a vnitrostátní parlamenty; 3. právních a institucionálních rámců pro parlamentní a specializovaný dohled nad bezpečnostními a zpravodajskými agenturami v členských státech EU a dalších významných demokraciích.

Externí autor

Aidan WILLS (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF) and Mathias VERMEULEN (European University Institute - EUI)