Sociální a pracovní podmínky řidičů zajišťujících silniční přepravu zboží

15-04-2013

Studie přináší analýzu sociálních a pracovních podmínek řidičů z povolání činných v odvětví silniční nákladní dopravy. Soustředí se na základní sociální otázky, jež se objevují v tomto segmentu dopravy a mezi které patří doby řízení a doby odpočinku nebo praktické aspekty, jež přímo ovlivňují kvalitu života řidičů, např. systémy zaměstnávání a výše příjmů. Po celkové analýze právního rámce, která zahrnuje příslušné právní předpisy EU týkající se sociálního rozměru silniční nákladní dopravy, následuje zpráva o zjištěních, která přinesly konzultace zúčastněných stran a řidičů.

Studie přináší analýzu sociálních a pracovních podmínek řidičů z povolání činných v odvětví silniční nákladní dopravy. Soustředí se na základní sociální otázky, jež se objevují v tomto segmentu dopravy a mezi které patří doby řízení a doby odpočinku nebo praktické aspekty, jež přímo ovlivňují kvalitu života řidičů, např. systémy zaměstnávání a výše příjmů. Po celkové analýze právního rámce, která zahrnuje příslušné právní předpisy EU týkající se sociálního rozměru silniční nákladní dopravy, následuje zpráva o zjištěních, která přinesly konzultace zúčastněných stran a řidičů.