Pod drobnohledem: Duální vzdělávání: most přes rozbouřenou řeku?

15-10-2014

Firmy si vysoce cení pracovních zkušeností, a jejich nedostatek tudíž představuje pro uchazeče o první zaměstnání významnou překážku. Mnoho mladých lidí se tak ocitá v začarovaném kruhu: nedaří se jim najít první zaměstnání, avšak první zaměstnání ani nemohou získat pro nedostatek pracovních zkušeností. Je prokázáno, že firemní praxe mají rozsáhlý pozitivní dopad na zaměstnanost mladých lidí a jsou hlavním důvodem nízké míry nezaměstnanosti mladých v některých evropských zemích. Evropská komise ve svém sdělení Přehodnocení vzdělávání i ve sdělení o nezaměstnanosti mladých lidí z roku 2013 vyzvala členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o rozvoj odborného vzdělávání a přípravy na světové úrovni, které zlepší kvalitu odborných dovedností, o podporu programů učení zaměřených na praxi, včetně kvalitních stáží, firemní praxe a duálních systémů. Podobně Evropský parlament (EP) zveřejnil na základě požadavku Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT) studii, která zkoumá přednosti i slabší stránky duálního vzdělávání a podrobně se věnuje vývoji v této politické oblasti v EU-28 s ohledem na zavádění nebo zdokonalování tohoto typu učení.

Firmy si vysoce cení pracovních zkušeností, a jejich nedostatek tudíž představuje pro uchazeče o první zaměstnání významnou překážku. Mnoho mladých lidí se tak ocitá v začarovaném kruhu: nedaří se jim najít první zaměstnání, avšak první zaměstnání ani nemohou získat pro nedostatek pracovních zkušeností. Je prokázáno, že firemní praxe mají rozsáhlý pozitivní dopad na zaměstnanost mladých lidí a jsou hlavním důvodem nízké míry nezaměstnanosti mladých v některých evropských zemích. Evropská komise ve svém sdělení Přehodnocení vzdělávání i ve sdělení o nezaměstnanosti mladých lidí z roku 2013 vyzvala členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o rozvoj odborného vzdělávání a přípravy na světové úrovni, které zlepší kvalitu odborných dovedností, o podporu programů učení zaměřených na praxi, včetně kvalitních stáží, firemní praxe a duálních systémů. Podobně Evropský parlament (EP) zveřejnil na základě požadavku Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT) studii, která zkoumá přednosti i slabší stránky duálního vzdělávání a podrobně se věnuje vývoji v této politické oblasti v EU-28 s ohledem na zavádění nebo zdokonalování tohoto typu učení.