Politika v oblasti rovnosti žen a mužů v České republice

04-05-2015

Na žádost Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) obsahuje tato zpráva přehled stávajících právních předpisů a opatření v oblasti rovnosti žen a mužů v České republice a současně se zaměřuje na aktuální vývoj a dosažené výsledky. Zabývá se rovností žen a mužů v zaměstnání, sladěním pracovního a rodinného života, zastoupením žen na pozicích s rozhodovací pravomocí, aktuálními opatřeními v boji proti násilí páchanému na ženách a sexuálním a reprodukčním zdravím a souvisejícími právy. Česká republika má před sebou ještě dlouhou cestu k dosažení skutečné rovnosti žen a mužů, a to navzdory poměrně uspokojivé úrovni uplatňování právních předpisů EU. Země má však v praxi a v každodenním životě stále ještě co dohánět.

Na žádost Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) obsahuje tato zpráva přehled stávajících právních předpisů a opatření v oblasti rovnosti žen a mužů v České republice a současně se zaměřuje na aktuální vývoj a dosažené výsledky. Zabývá se rovností žen a mužů v zaměstnání, sladěním pracovního a rodinného života, zastoupením žen na pozicích s rozhodovací pravomocí, aktuálními opatřeními v boji proti násilí páchanému na ženách a sexuálním a reprodukčním zdravím a souvisejícími právy. Česká republika má před sebou ještě dlouhou cestu k dosažení skutečné rovnosti žen a mužů, a to navzdory poměrně uspokojivé úrovni uplatňování právních předpisů EU. Země má však v praxi a v každodenním životě stále ještě co dohánět.