Vzdělávání učitelů: Stav a výhled odborné přípravy učitelů základních škol v Evropě

15-07-2014

Tato studie je podnětem pro Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu, pokud jde o kvalitu učitelů na základních školách v Evropě. Hodnotí stav počáteční odborné přípravy učitelů, podpory v počátcích učitelské dráhy a návazného profesního rozvoje z pohledu jednotlivých učitelů a školitelů učitelů v Evropě. Podáváme zprávu o tom, do jaké míry tyto dílčí kategorie celého systému vzdělávání učitelů pomáhají učitelům zvládat problémy, se kterými se setkávají ve třídách, ve školách i na systémové úrovni. Zpráva hodnotí reformy v tomto sektoru na základě předchozích doporučení. Studie přináší v závěru politická doporučení, jež se týkají způsobů zvyšování kvality výuky prostřednictvím vzdělávání učitelů.

Tato studie je podnětem pro Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu, pokud jde o kvalitu učitelů na základních školách v Evropě. Hodnotí stav počáteční odborné přípravy učitelů, podpory v počátcích učitelské dráhy a návazného profesního rozvoje z pohledu jednotlivých učitelů a školitelů učitelů v Evropě. Podáváme zprávu o tom, do jaké míry tyto dílčí kategorie celého systému vzdělávání učitelů pomáhají učitelům zvládat problémy, se kterými se setkávají ve třídách, ve školách i na systémové úrovni. Zpráva hodnotí reformy v tomto sektoru na základě předchozích doporučení. Studie přináší v závěru politická doporučení, jež se týkají způsobů zvyšování kvality výuky prostřednictvím vzdělávání učitelů.

Externí autor

Johan Bokdam and Inge van den Ende (Panteia) ; Simon Broek (Ockham IPS)