Úloha měst v politice soudržnosti 2014–2020

14-08-2014

Městské oblasti mají velký význam pro regionální rozvoj. V programovém období 2007–2013 byla města a městské oblasti zapojeny především na úrovni projektů. V programovém období 2014–2020 bude úloha městských oblastí v rámci politiky soudržnosti posílena. Nicméně úloha měst je svým rozsahem prakticky stále srovnatelná. Vzhledem k tomu, že je fáze přípravy programů téměř u konce, lze nyní návrhy nových programů ovlivnit už jen v omezené míře. Další příležitost k zapojení měst bude v rámci partnerství během programového období.

Městské oblasti mají velký význam pro regionální rozvoj. V programovém období 2007–2013 byla města a městské oblasti zapojeny především na úrovni projektů. V programovém období 2014–2020 bude úloha městských oblastí v rámci politiky soudržnosti posílena. Nicméně úloha měst je svým rozsahem prakticky stále srovnatelná. Vzhledem k tomu, že je fáze přípravy programů téměř u konce, lze nyní návrhy nových programů ovlivnit už jen v omezené míře. Další příležitost k zapojení měst bude v rámci partnerství během programového období.