Nákladní silniční doprava: proč přepravci v EU dávají přednost silniční dopravě před železniční

16-03-2015

V této studii se předkládá hodnocení vlivů, které působí na přepravce v EU při volbě způsobu dopravy, se zaměřením na důvody, proč často dávají přednost silniční dopravě před železniční. Studie čerpá z analýzy dlouhodobých trendů v oblasti nákladní dopravy, z řady případových studií provedených v jednotlivých členských státech (v Německu, Polsku, Francii, Itálii a Španělsku) a z rozhovorů se subjekty činnými v tomto odvětví a zkoumá hlavní výchozí aspekty, které motivují volbu způsobu nákladní dopravy. V závěrečné kapitole jsou uvedena doporučení ohledně klíčových prvků účinné strategie, která má motivovat využívání železniční dopravy. Tato doporučení se opírají o poznatky získané při provádění politik v minulých letech.

V této studii se předkládá hodnocení vlivů, které působí na přepravce v EU při volbě způsobu dopravy, se zaměřením na důvody, proč často dávají přednost silniční dopravě před železniční. Studie čerpá z analýzy dlouhodobých trendů v oblasti nákladní dopravy, z řady případových studií provedených v jednotlivých členských státech (v Německu, Polsku, Francii, Itálii a Španělsku) a z rozhovorů se subjekty činnými v tomto odvětví a zkoumá hlavní výchozí aspekty, které motivují volbu způsobu nákladní dopravy. V závěrečné kapitole jsou uvedena doporučení ohledně klíčových prvků účinné strategie, která má motivovat využívání železniční dopravy. Tato doporučení se opírají o poznatky získané při provádění politik v minulých letech.

Externí autor

Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Simon Ellis, Davide Ranghetti, Konrad Bablinski, Christoph Vollath and Carl Soutra