Dělba přepravních výkonů nákladní dopravy z a do přístavů EU

16-03-2015

Tato studie objasňuje otázku dělby přepravních výkonů v přístavní dopravě v EU. Shrnuje existující data týkající se přístavní dopravy a její specifika a analyzuje různé druhy přepravy zboží, které se využívají k propojení přístavů s konečnými místy doručení, včetně překládky, pobřežní plavby a vnitrozemských přístavů. Kladně hodnotí dosavadní pokrok ve snaze o dosažení politických cílů týkajících se posunu od silniční dopravy k alternativním druhům nákladní dopravy.

Tato studie objasňuje otázku dělby přepravních výkonů v přístavní dopravě v EU. Shrnuje existující data týkající se přístavní dopravy a její specifika a analyzuje různé druhy přepravy zboží, které se využívají k propojení přístavů s konečnými místy doručení, včetně překládky, pobřežní plavby a vnitrozemských přístavů. Kladně hodnotí dosavadní pokrok ve snaze o dosažení politických cílů týkajících se posunu od silniční dopravy k alternativním druhům nákladní dopravy.