Strategická ucelenost politiky soudržnosti: srovnání období plánování programů na roky 2007–2013 a 2014–2020

16-02-2015

Cílem této studie je vyhodnotit vývoj a uplatňování strategické ucelenosti politiky soudržnosti v letech 2014–2020. Na základě analýzy dokumentů a rozhovorů s orgány členských států studie zjistila, že ve srovnání s předchozím obdobím došlo k celkovému zlepšení situace, poukazuje však zároveň na řadu problémů v EU a členských státech při zajišťování strategicky provázaného postupu mezi různými evropskými strukturálními a investičními fondy a politikou EU v jiných oblastech.

Cílem této studie je vyhodnotit vývoj a uplatňování strategické ucelenosti politiky soudržnosti v letech 2014–2020. Na základě analýzy dokumentů a rozhovorů s orgány členských států studie zjistila, že ve srovnání s předchozím obdobím došlo k celkovému zlepšení situace, poukazuje však zároveň na řadu problémů v EU a členských státech při zajišťování strategicky provázaného postupu mezi různými evropskými strukturálními a investičními fondy a politikou EU v jiných oblastech.

Externí autor

Stefan Kah, Carlos Mendez, John Bachtler and Stephen Miller (EPRC)