hledat

Vaše výsledky

Zobrazuje se 10 z 14 výsledky

This At-a-glance note is the first in a series of three, prepared for a PECH Committee Workshop. It reviews the state of the art of transmitted positional data systems, high resolution and synthetic aperture radar (SAR) for satellite image data used in fisheries control and fisheries research. It identifies the strengths and weaknesses of such systems and provides policy recommendations for a more effective fisheries control system based on currently applied electronic technologies (ET).

This At-a-glance note is the second in a series of three, prepared for a PECH Committee Workshop. It provides a global overview of the latest developments, as well as potential benefits and risks of Electronic Monitoring (EM). Worldwide experiences with EM are discussed in light of the European context. During the period 2008 to 2019, altogether 26 EM trials were conducted within the EU. Despite promising results, none of the trials evolved into a fully integrated EM programme. Still, lessons learnt ...

This At-a-glance note is the third in a series of three, prepared for a PECH Committee Workshop. It examines and presents possibilities of electronic technologies (ET) that can be used to report, document and monitor fishery activities of the small-scale vessel fleet. The national fishing fleets in the EU are large where most of the vessels are less than 12 metres in length. The information on this fleet segment’s fishing activities is limited and insufficient for documentation of the fleet’s impact ...

This study analyses the effects of COVID-19 on the EU fisheries and aquaculture sectors from March to December 2020. It gives an overview of the main effects experienced at EU level and develops eight case studies (Spain, Denmark, France, Italy, Sweden, Greece, Portugal and Bulgaria). The research also provides conclusions and policy recommendations to strengthen the sector’s resilience to shocks, and to address current vulnerabilities in view of potential similar events. The study was commissioned ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

Společná rybářská politika: vznik a vývoj

Fakta a čísla o EU 01-01-2018

Společná rybářská politika (SRP) byla poprvé formulována v Římské smlouvě. Původně byla propojena se společnou zemědělskou politikou, ale postupem času se osamostatňovala. Hlavním cílem SRP podle její revize z roku 2002 je zajistit udržitelný rybolov a zaručit rybářům příjmy a stálé zaměstnání. Lisabonská smlouva do SRP zanesla několik změn. V roce 2013 uzavřela Rada s Parlamentem dohodu o nové společné rybářské politice s cílem dosáhnout rybolovu a akvakultury, které budou z environmentálního, hospodářského ...

Řízení rybolovu v EU

Fakta a čísla o EU 01-01-2018

Řízení rybolovu v rámci společné rybářské politiky (SRP) vychází z nutnosti zajistit udržitelné využívání živých mořských zdrojů a dlouhodobou životaschopnost tohoto odvětví. Evropská unie proto přijala řadu právních předpisů, které upravují přístup do vod EU, přidělování zdrojů a jejich využívání a stanovují celkové limity přípustných úlovků a technická opatření.

Společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury byla první složkou společné rybářské politiky (SRP). Současná společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury je celkově zaměřena na ochranu výrobců a zajištění udržitelnosti životního prostředí a ekonomické životaschopnosti trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Zlepšuje a posiluje klíčové prvky společné organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury, jako např. společné obchodní normy, informace pro spotřebitele a organizace ...

Produkce akvakultury v Evropské unii

Fakta a čísla o EU 01-01-2018

Produkce akvakultury v Evropské unii relativně stagnuje, pokud ji srovnáme s rostoucí mírou pěstované produkce mořských plodů na celosvětové úrovni. V posledních 20 letech se Komise snaží zvýšit potenciál produkce EU prostřednictvím různých strategií a pokynů. V roce 2016 byl za tímto účelem zřízen poradní sbor pro akvakulturu (AAC). Tento orgán se skládá ze zástupců odvětví a dalších relevantních organizací zúčastněných stran a poskytuje poradenství orgánům EU a členským státům. Dne 12. května 2021 ...

Integrovaná námořní politika Evropské unie

Fakta a čísla o EU 01-01-2018

Integrovaná námořní politika Evropské unie představuje ucelený přístup ke všem politikám EU týkajícím se moří. Základem je myšlenka, že koordinací svých obsáhlých propojených činností týkajících se oceánů, moří a pobřeží dokáže Unie získat z mořského prostředí vyšší výnosy, s menším dopadem na životní prostředí. Cílem integrované námořní politiky je tedy posílení tzv. modré ekonomiky zahrnující všechny hospodářské činnosti spojené s mořem.