hledat

Vaše výsledky

Zobrazuje se 10 z 35 výsledky

At the first plenary session of March 2021, the European Parliament is set to discuss and adopt a resolution on the European Ombudsman's activities in the year 2019, based on the Ombudsman's annual report presented on 4 May 2020. The report covers the final year of Emily O'Reilly's first mandate as Ombudsman before her re election for a second term in late December 2019.

The European Commission is the executive body of the European Union. Under the Treaties, its tasks are to 'promote the general interest of the Union', without prejudice to individual Member States, to 'ensure the application of the Treaties' and adopted measures, and to 'execute the budget'. It also holds a virtual monopoly on the right of legislative initiative, alone proposing nearly all EU legislation to the European Parliament and the Council of the EU. The College of Commissioners is currently ...

This study analyses the role, organisational structure, tasks and financial and human resources of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). ACER plays an important role in the development, integration and functioning of the electricity and gas systems and markets in the EU, and its responsibilities in these domains have since its establishment in 2011 substantially increased. Although its resources have also significantly grown, ACER is facing a structural budget shortage and had ...

This briefing provides an overview of the European Systemic Risk Board (ESRB), its’ main features, mandate and accountability. It also includes the overview of recent review of the ESRB mission, mandate and organisation as part of the review of European System of Financial Supervision.

The European Ombudsman is a body established to ensure that maladministration in the EU institutions is addressed and where possible remedied. From the establishment of the European Ombudsman, personalities and the open-ended character of the notion of maladministration have been relevant in shaping the activity of the office. Maladministration is widely accepted to be a sphere of inappropriate behaviour of the administration that goes beyond simple illegality. The particularity of the Ombudsman ...

In November 2017, the European Parliament is set to discuss and adopt a resolution on the European Ombudsman's activities in 2016, based on the Ombudsman's annual report presented on 16 May 2017. The report covers the activities of the Ombudsman in the areas of transparency in decision-making of EU institutions and bodies, and on the principle of good administration.

Evropská investiční banka

Fakta a čísla o EU 01-11-2017

Evropská investiční banka (EIB) poskytuje dlouhodobé financování projektů, záruky a poradenství, čímž prosazuje cíle Evropské unie. Podporuje jak projekty v rámci EU, tak mimo ni. Jejími podílníky jsou členské státy EU. EIB je hlavním podílníkem Evropského investičního fondu (EIF) a spolu s ním tvoří skupinu EIB. V rámci investičního plánu pro Evropu navrženého Komisí je skupina EIB součástí širší strategie, jejímž cílem je překonání velkého nedostatku investic tím, že investory zbaví části rizika ...

Účetní dvůr

Fakta a čísla o EU 01-10-2017

Evropský účetní dvůr má na starosti kontrolu finančních prostředků Evropské unie. Jako externí auditor EU přispívá ke zlepšování finančního řízení EU a jedná jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.

Rada Evropské unie

Fakta a čísla o EU 01-04-2017

Rada společně s Evropským parlamentem přijímá v podobě nařízení a směrnic právní předpisy Evropské unie a připravuje rozhodnutí a právně nezávazná doporučení. V rozsahu svých pravomocí přijímá rozhodnutí prostou většinou, kvalifikovanou většinou, nebo jednomyslnou shodou v závislosti na právním základě předpisu, u nějž je nutný její souhlas.

Evropská komise

Fakta a čísla o EU 01-04-2017

Komise je orgánem EU, který má monopol na podávání legislativních podnětů a rovněž disponuje významnými výkonnými pravomocemi v oblastech, jako je hospodářská soutěž a zahraniční obchod. Je hlavním výkonným orgánem Evropské unie a tvoří ji sbor komisařů, v němž je každý členský stát zastoupen jedním komisařem. Předsedá rovněž výborům odpovědným za provádění právních předpisů Unie. Dřívější postup projednávání ve výborech byl nahrazen novými právními nástroji – prováděcími akty a akty v přenesené ...