hledat

Vaše výsledky

Zobrazuje se 6 z 6 výsledky

This study presents an overview of Blue Growth emerging industries and investigates the linkages with the traditional maritime activity of fisheries with emphasis on small-scale fisheries. Positive synergies are investigated as well as possible opportunities (and threats) that Blue Growth can or should offer to small-scale fisheries and coastal communities in the context of economic growth, employment and innovation.

As the third largest socio-economic activity in the EU, tourism is important for growth and employment. Despite the depth of the economic crisis, the tourist industry in the EU has proved resilient with numbers of tourist trips remaining high. However, long-term trends suggest Europe is losing position in the global marketplace, with new destinations gaining ever growing market share. The Lisbon Treaty provides for faster and easier decision-making on EU measures in the field of tourism. Drawing ...

Tato zpráva nabízí popis a analýzu toho, jak, proč, kdy a kde se v Evropě rozvinul cestovní ruch zaměřený na průmyslové dědictví a venkovský cestovní ruch. Zabývá se současnými otázkami týkajícími se těchto témat a navrhuje způsoby, jak by se obě aktivity mohly rozšiřovat a učinit životaschopnějšími a udržitelnějšími, aby tak dotyčným místním komunitám i celé Evropě přinášely větší hospodářské, enviromentální a sociokulturní výhody.

Tato aktualizace studie z roku 2009 hodnotí výzvy a příležitosti pro rozvoj sítě pro cykloturistiku v rámci celé Evropy. Soustředí se na EuroVelo, síť 14 dálkových tras spravovaných Evropskou cyklistickou federací, kterou v jednotlivých zemích buduje široké spektrum partnerů. Tato studie hodnotí trh pro cykloturistiku a představuje model poptávky po síti EuroVelo. Jejím předmětem je také zhodnocení nejnovějšího vývoje na Stezce železné opony (Iron Curtain Trail).

This study evaluates the challenges and opportunities of developing a cycle tourism network across Europe. It focuses on EuroVelo, a network of 12 long-distance routes managed by the European Cyclists’ Federation, which is being developed in different countries by a wide range of partners. The study reviews the market for cycle tourism in Europe and presents a EuroVelo demand modal. It reviews the carriage of cycles on trains. Finally, it evaluates the potential of the Iron Curtain Trail.

The report is based on the analysis of a number of documents from the EU and the industry relevant to the nature of the tourism sector, policy-making issues, and the more general area of sustainable development. The introduction to the report outlines the process of sustainable tourism. It briefly discusses the effects of the 11th September, and provides a brief overview of the European tourism industry and its place in the global economy. The first part of the report presents options on EU policy ...