hledat

Vaše výsledky

Zobrazuje se 10 z 870 výsledky
Počet zobrazených výsledků je omezen na 500, své vyhledávání můžete upřesnit.

People in Europe are living and staying healthy for longer, and this is considered to be one of the great developments of the last hundred years. However, in combination with low birth rates and economic uncertainties, this phenomenon puts into question the future financial sustainability of pension systems and several welfare state parameters. Pension systems are a key element of social protection for older people. They are meant to provide older citizens beyond working age with an income in the ...

Protection of workers from asbestos

Ve stručnosti 27-09-2023

On 28 September 2022, the European Commission proposed a revision of the 2009 Directive on the protection of workers from the risk of exposure to asbestos. Despite the total ban on the use of asbestos in the EU, exposure to this carcinogenic fibre, which is still present in many buildings, kills more than 70 000 people a year in Europe. Parliament is due to vote in October on the agreement reached in interinstitutional negotiations.

Platform work is on the rise, with hundreds of digital platforms active in the EU and millions of workers earning some income by working for them. A proposed EU directive seeks to set criteria to determine whether platform workers are self-employed or employees, which is key for improving their working conditions and social rights. In addition, it would set the first EU rules on the use of artificial intelligence in the workplace. With their positions agreed, the European Parliament and the Council ...

Platform work is an umbrella concept covering a heterogeneous group of economic activities completed through a digital platform. As platform workers' rights are not enshrined in EU labour law, this increasingly leads to problems related to various aspects of their work and human development. To remedy this situation, the European Commission has submitted a proposal for a directive aimed at improving the working conditions of platform workers, clarifying their employment status, and establishing the ...

EU nabízí finanční podporu regionálním a místním orgánům, nevládním organizacím, podnikům, odborníkům a občanům prostřednictvím široké škály fondů. Tento průvodce, kterého připravila k vydání Výzkumná služba Evropského parlamentu (EPRS), poskytuje snadno přístupné informace o celé škále zdrojů financování EU, které jsou přehledně seskupeny podle oblastí činnosti.

Robot applications, including 'collaborative robots' – cobots – designed to collaborate with humans, are in high demand, with sales and installation figures constantly on the rise. However, it is necessary to analyse the risks and opportunities of this technology and its possible social, economic, and ethical impacts. This study presents the current state of collaborative robotics, its benefits, and its disadvantages, with a special emphasis on key aspects such as safety. It presents possible policy ...

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Fakta a čísla o EU 08-06-2023

Od osmdesátých let je zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro EU důležitým tématem. Právní předpisy přijaté na evropské úrovni stanovují minimální normy ochrany pracovníků, přičemž členským státům umožňují, aby zachovaly nebo zavedly přísnější opatření. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je klíčovou součástí Akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv, který byl přijat na sociálním summitu v Lisabonu v roce 2021.

Volný pohyb pracovníků

Fakta a čísla o EU 08-06-2023

Jednou ze čtyř svobod občanů EU je volný pohyb pracovníků. Zahrnuje právo pracovníků na pohyb a pobyt, právo na vstup a pobyt rodinných příslušníků, právo pracovat v jiném členském státě a právo na to, aby s nimi bylo zacházeno stejně jako s příslušníky daného členského státu. V oblasti veřejných služeb platí omezení. Volným pohybem pracovníků, včetně vyslaných pracovníků, se zabývá Evropský orgán pro pracovní záležitosti.

The study focuses on the analysis of national legislation and best practices across the EU Member States that address health and safety requirements for the protection of mental health at work. The study reveals that efforts at EU and national level are currently insufficient to protect employees from psychosocial risks. EU-level legislation on work-related psychosocial risks is therefore needed to set the minimum health and safety requirements for mental health at work. This would compel Member ...

The study focuses on the analysis of national legislation and best practices across the EU Member States that address health and safety requirements for the protection of mental health at work. The study reveals that efforts at EU and national level are currently insufficient to protect employees from psychosocial risks. EU-level legislation on work-related psychosocial risks is therefore needed to set the minimum health and safety requirements for mental health at work. This would compel Member ...