12

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Autor
Klíčové slovo
Datum

Research for PECH Committee - Fisheries in Vietnam

30-11-2018

Vietnam is located in Southeast Asia on the eastern Indochina Peninsula, with a population just over 93.6 million, it is the eighth-most-populous Asian country. There are four main fishing areas in Vietnam: the Gulf of Tonkin, shared with China; the Central area; the South-eastern area; and the South-western area (part of the Gulf of Thailand), shared with Cambodia and Thailand. According to the 2016 report of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), Vietnam is the third ...

Vietnam is located in Southeast Asia on the eastern Indochina Peninsula, with a population just over 93.6 million, it is the eighth-most-populous Asian country. There are four main fishing areas in Vietnam: the Gulf of Tonkin, shared with China; the Central area; the South-eastern area; and the South-western area (part of the Gulf of Thailand), shared with Cambodia and Thailand. According to the 2016 report of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), Vietnam is the third largest seafood exporter worldwide after China and Norway before Thailand and India.

Research for PECH Committee - Fisheries in Ireland

14-09-2018

This overview of the fisheries sector in the Republic of Ireland (henceforth: Ireland) provides information for the delegation of the PECH committee to the country (Cork, 17-19 September 2018).

This overview of the fisheries sector in the Republic of Ireland (henceforth: Ireland) provides information for the delegation of the PECH committee to the country (Cork, 17-19 September 2018).

Research for PECH Committee - Åland Islands

15-05-2018

The Åland Islands is an autonomous, demilitarised, Swedish-speaking region of Finland. The archipelago has its own government and parliament. The Åland Islands is a small society with an open economy that is dependent on trade with its neighbouring regions, notably Southern Finland and the Stockholm region. In 2017 the Åland Islands had 6 aquaculture facilities operating. The number of employed persons in the aquaculture sector was 95 people in that same year. The number of employed persons in the ...

The Åland Islands is an autonomous, demilitarised, Swedish-speaking region of Finland. The archipelago has its own government and parliament. The Åland Islands is a small society with an open economy that is dependent on trade with its neighbouring regions, notably Southern Finland and the Stockholm region. In 2017 the Åland Islands had 6 aquaculture facilities operating. The number of employed persons in the aquaculture sector was 95 people in that same year. The number of employed persons in the fishing sector in the Åland Islands amounted to 88 persons in 2016.

Pravidla kontroly rybolovu a jejich prosazování

01-09-2017

Pravidla kontroly rybolovu a jejich prosazování mají zajistit správné uplatňování pravidel týkajících se rybolovu a zajistit jejich dodržování, je-li to třeba. V tomto ohledu jsou pravomoci a povinnosti rozděleny mezi členské státy, Komisi a subjekty podílející se na lovu ryb. Členské státy, které tato pravidla nedodržují, mohou být stíhány v souladu s postupem při zjištění porušení předpisů.

Pravidla kontroly rybolovu a jejich prosazování mají zajistit správné uplatňování pravidel týkajících se rybolovu a zajistit jejich dodržování, je-li to třeba. V tomto ohledu jsou pravomoci a povinnosti rozděleny mezi členské státy, Komisi a subjekty podílející se na lovu ryb. Členské státy, které tato pravidla nedodržují, mohou být stíhány v souladu s postupem při zjištění porušení předpisů.

Strukturální pomoc v odvětví rybolovu

01-09-2017

Evropská rybářská politika byla původně financována z finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR), v období 2007–2013 ji financoval Evropský rybářský fond (ERF) a v období 2014–2020 je financována z nového Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) s rozpočtem 6,4 miliardy EUR. ENRF podporuje rybáře při přechodu na udržitelný rybolov, podporuje pobřežní komunity při diverzifikaci jejich hospodářství a financuje projekty zaměřené na tvorbu nových pracovních míst a zvyšování kvality života ...

Evropská rybářská politika byla původně financována z finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR), v období 2007–2013 ji financoval Evropský rybářský fond (ERF) a v období 2014–2020 je financována z nového Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) s rozpočtem 6,4 miliardy EUR. ENRF podporuje rybáře při přechodu na udržitelný rybolov, podporuje pobřežní komunity při diverzifikaci jejich hospodářství a financuje projekty zaměřené na tvorbu nových pracovních míst a zvyšování kvality života na evropských pobřežích.

Organizace producentů a společná organizace trhu s produkty rybolovu

01-09-2017

Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury byla první složkou společné rybářské politiky (SRP). Vzhledem k povaze jejích intervenčních mechanismů a k nedostatečným finančním prostředkům, jež jsou na ni přidělovány, byl rozsah její působnosti tváří v tvář nedávné krizi v odvětví rybolovu vnímán jako omezený. To vedlo ke komplexní reformě, která v roce 2014 položila nové základy společné organizace trhu a celé SRP. Revidovaná společná organizace trhu zlepšuje dohled nad trhem, bezpečnost ...

Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury byla první složkou společné rybářské politiky (SRP). Vzhledem k povaze jejích intervenčních mechanismů a k nedostatečným finančním prostředkům, jež jsou na ni přidělovány, byl rozsah její působnosti tváří v tvář nedávné krizi v odvětví rybolovu vnímán jako omezený. To vedlo ke komplexní reformě, která v roce 2014 položila nové základy společné organizace trhu a celé SRP. Revidovaná společná organizace trhu zlepšuje dohled nad trhem, bezpečnost potravin a informování spotřebitelů, a podporuje tak rozvoj uvádění na trh regionálních produktů.

Integrovaná námořní politika

01-09-2017

Integrovaná námořní politika představuje ucelený přístup ke všem politikám EU týkajícím se moří. Na základě myšlenky, že koordinací svých politik dokáže Unie získat vyšší výnosy z moří a oceánů s menším dopadem na životní prostředí, zahrnuje integrovaná námořní politika tak různorodé oblasti, jako jsou rybolov a akvakultura, lodní doprava a námořní přístavy, mořské prostředí, výzkum moří, energie na moři, stavba lodí a odvětví spjatá s mořem, námořní dohled, námořní a pobřežní cestovní ruch, zaměstnanost ...

Integrovaná námořní politika představuje ucelený přístup ke všem politikám EU týkajícím se moří. Na základě myšlenky, že koordinací svých politik dokáže Unie získat vyšší výnosy z moří a oceánů s menším dopadem na životní prostředí, zahrnuje integrovaná námořní politika tak různorodé oblasti, jako jsou rybolov a akvakultura, lodní doprava a námořní přístavy, mořské prostředí, výzkum moří, energie na moři, stavba lodí a odvětví spjatá s mořem, námořní dohled, námořní a pobřežní cestovní ruch, zaměstnanost, rozvoj pobřežních oblastí a vnější vztahy v námořních záležitostech.

Research for PECH Committee - Fisheries in Japan

15-08-2017

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

RESEARCH FOR PECH COMMITTEE - Fisheries in Madeira

15-06-2017

The overview of the fisheries in Madeira was prepared to provide information for the mission of the Committee of Fisheries to Madeira in 2017 (22-25 May).

The overview of the fisheries in Madeira was prepared to provide information for the mission of the Committee of Fisheries to Madeira in 2017 (22-25 May).

Fisheries in Reunion

15-09-2015

European outermost regions including Reunion are important providers of seafood to the Europeans. Adversely, fisheries play an important role in the economy of insular regions. These remote territories experience specific hardships in relation to their economic development, due to their location, limited range of activities in which they can sustain a competitive advantage. The recent EU fisheries policy change and the expected national compensation scheme for the outermost regions are to remedy ...

European outermost regions including Reunion are important providers of seafood to the Europeans. Adversely, fisheries play an important role in the economy of insular regions. These remote territories experience specific hardships in relation to their economic development, due to their location, limited range of activities in which they can sustain a competitive advantage. The recent EU fisheries policy change and the expected national compensation scheme for the outermost regions are to remedy these difficulties and promote further integration to the single market. Whether these respond the islanders' needs is the question to ask.

Chystané akce

07-09-2021
EPRS online policy roundtable: What is the future of (European) sovereignty?
Další akce -
EPRS
08-09-2021
EPRS online policy roundtable: Statistics, Data and Trust: Why figures matter [...]
Další akce -
EPRS
21-09-2021
EPRS online Book Talk with David Harley: Matters of Record: Inside European Politics
Další akce -
EPRS

Partneři