16

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Služby tematických sekcí (Zaostřeno na IMCO)

14-06-2019

Tematická sekce A poskytuje vysoce kvalitní odborné znalosti, aktuální analýzy a nezávislý výzkum výborům spadajícím do její působnosti: ECON, EMPL, ENVI, ITRE a IMCO. Tato brožura se zaměřuje na služby tematické sekce pro výbor IMCO.

Tematická sekce A poskytuje vysoce kvalitní odborné znalosti, aktuální analýzy a nezávislý výzkum výborům spadajícím do její působnosti: ECON, EMPL, ENVI, ITRE a IMCO. Tato brožura se zaměřuje na služby tematické sekce pro výbor IMCO.

Transport and Tourism in Ireland

15-03-2018

This overview of the transport and tourism sectors in Ireland was prepared to provide information for the mission of the Transport and Tourism Committee to the country in 2018 (04-06 April).

This overview of the transport and tourism sectors in Ireland was prepared to provide information for the mission of the Transport and Tourism Committee to the country in 2018 (04-06 April).

Silniční doprava: dopravní a bezpečnostní předpisy

01-11-2017

Evropská unie si stanovila cíl, jímž je během období 2010–2020 vytvořit evropský prostor bezpečnosti silničního provozu. Pravomoc v této oblasti přísluší zejména členským státům. Opatření EU se proto týkají technického stavu vozidel, přepravy nebezpečných věcí a bezpečnosti dopravních sítí.

Evropská unie si stanovila cíl, jímž je během období 2010–2020 vytvořit evropský prostor bezpečnosti silničního provozu. Pravomoc v této oblasti přísluší zejména členským státům. Opatření EU se proto týkají technického stavu vozidel, přepravy nebezpečných věcí a bezpečnosti dopravních sítí.

Námořní doprava: pravidla pro dopravu a bezpečnost

01-11-2017

Bezpečnostní normy v oblasti námořní dopravy byly během minulých let významně zdokonaleny řadou směrnic a nařízení EU. Tato zlepšení přinesly zejména tři legislativní balíčky, které byly přijaty po haváriích ropných tankerů Erika a Prestige.

Bezpečnostní normy v oblasti námořní dopravy byly během minulých let významně zdokonaleny řadou směrnic a nařízení EU. Tato zlepšení přinesly zejména tři legislativní balíčky, které byly přijaty po haváriích ropných tankerů Erika a Prestige.

Vnitřní trh: obecné zásady

01-11-2017

Vnitřní trh je prostorem prosperity a svobody, jenž poskytuje přístup ke zboží, službám, pracovním místům, obchodním příležitostem a kulturnímu bohatství. Je zapotřebí průběžného úsilí, aby bylo zaručeno další prohloubení jednotného trhu, jež by mohlo přinést značný prospěch spotřebitelům i podnikům v EU. Zejména jednotný digitální trh otevírá nové příležitosti pro podporu hospodářství (prostřednictvím elektronického obchodu) a zároveň omezuje byrokracii (pomocí elektronické veřejné správy a digitalizace ...

Vnitřní trh je prostorem prosperity a svobody, jenž poskytuje přístup ke zboží, službám, pracovním místům, obchodním příležitostem a kulturnímu bohatství. Je zapotřebí průběžného úsilí, aby bylo zaručeno další prohloubení jednotného trhu, jež by mohlo přinést značný prospěch spotřebitelům i podnikům v EU. Zejména jednotný digitální trh otevírá nové příležitosti pro podporu hospodářství (prostřednictvím elektronického obchodu) a zároveň omezuje byrokracii (pomocí elektronické veřejné správy a digitalizace veřejných služeb). Nedávné výzkumy ukázaly, že zásady volného pohybu zboží a služeb a právní předpisy v této oblasti vytvářejí přínosy, jejichž hodnota se odhaduje na 985 miliard EUR ročně.

Volný pohyb zboží

01-11-2017

Volný pohyb zboží je zajištěn odstraněním cel a množstevních omezení a zákazem opatření majících rovnocenný účinek jako cla nebo množstevní omezení. Aby bylo možné pokračovat v dotváření vnitřního trhu, byly tyto prvky rozšířeny o zásady vzájemného uznávání, odstraňování fyzických a technických překážek a podporu normalizace. Přijetí nového právního rámce v roce 2008 přineslo výrazné posílení volného pohybu zboží, systému dozoru nad trhem EU a označení CE. Z posledního výzkumu vyplývá, že přínosy ...

Volný pohyb zboží je zajištěn odstraněním cel a množstevních omezení a zákazem opatření majících rovnocenný účinek jako cla nebo množstevní omezení. Aby bylo možné pokračovat v dotváření vnitřního trhu, byly tyto prvky rozšířeny o zásady vzájemného uznávání, odstraňování fyzických a technických překážek a podporu normalizace. Přijetí nového právního rámce v roce 2008 přineslo výrazné posílení volného pohybu zboží, systému dozoru nad trhem EU a označení CE. Z posledního výzkumu vyplývá, že přínosy zásady volného pohybu zboží a souvisejících právních předpisů lze vyčíslit částkou 386 miliard EUR ročně.

Vzájemné uznávání diplomů

01-11-2017

Svoboda usazování a volného pohybu služeb jsou základními prvky jednotného trhu, který umožňuje mobilitu podniků a pracovníků v celé EU. Aby bylo možné tyto svobody uplatňovat, je třeba, aby byly obecně uznávány diplomy a kvalifikace vydávané na národní úrovni. Za účelem jejich harmonizace a vzájemného uznávání byla přijata různá opatření a připravují se také další právní předpisy upravující tuto oblast.

Svoboda usazování a volného pohybu služeb jsou základními prvky jednotného trhu, který umožňuje mobilitu podniků a pracovníků v celé EU. Aby bylo možné tyto svobody uplatňovat, je třeba, aby byly obecně uznávány diplomy a kvalifikace vydávané na národní úrovni. Za účelem jejich harmonizace a vzájemného uznávání byla přijata různá opatření a připravují se také další právní předpisy upravující tuto oblast.

Spotřebitelská politika: zásady a nástroje

01-11-2017

Účinná politika ochrany spotřebitele zajišťuje řádné a účinné fungování jednotného trhu[1]. Jejím cílem je zajistit spotřebitelská práva ve vztahu k obchodníkům a poskytnout zvýšenou ochranu znevýhodněným spotřebitelům. Finanční krize ukázala, že pravidla ochrany spotřebitelů mají potenciál zpřísnit trhy a zlepšit kvalitu hospodářské soutěže. Zlepšování postavení spotřebitelů a účinná ochrana jejich bezpečnosti a hospodářských zájmů se staly nejdůležitějšími cíli politiky EU.

Účinná politika ochrany spotřebitele zajišťuje řádné a účinné fungování jednotného trhu[1]. Jejím cílem je zajistit spotřebitelská práva ve vztahu k obchodníkům a poskytnout zvýšenou ochranu znevýhodněným spotřebitelům. Finanční krize ukázala, že pravidla ochrany spotřebitelů mají potenciál zpřísnit trhy a zlepšit kvalitu hospodářské soutěže. Zlepšování postavení spotřebitelů a účinná ochrana jejich bezpečnosti a hospodářských zájmů se staly nejdůležitějšími cíli politiky EU.

Opatření na ochranu spotřebitele

01-11-2017

Cílem evropských opatření na ochranu spotřebitele je chránit zdraví, bezpečnost a hospodářské a právní zájmy evropských spotřebitelů bez ohledu na to, ve které části EU žijí, cestují nebo nakupují. Ustanovení předpisů EU upravují jak fyzické transakce, tak internetový obchod a obsahují obecně platná pravidla i ustanovení zaměřená na konkrétní produkty, včetně léčivých přípravků, geneticky modifikovaných organismů, tabákových výrobků, kosmetiky, hraček a výbušnin.

Cílem evropských opatření na ochranu spotřebitele je chránit zdraví, bezpečnost a hospodářské a právní zájmy evropských spotřebitelů bez ohledu na to, ve které části EU žijí, cestují nebo nakupují. Ustanovení předpisů EU upravují jak fyzické transakce, tak internetový obchod a obsahují obecně platná pravidla i ustanovení zaměřená na konkrétní produkty, včetně léčivých přípravků, geneticky modifikovaných organismů, tabákových výrobků, kosmetiky, hraček a výbušnin.

Svoboda usazování a volný pohyb služeb

01-11-2017

Svoboda usazování a volný pohyb služeb zaručují mobilitu podniků a pracovníků v rámci EU. Očekávání spojená se směrnicí o službách jsou vysoká, neboť tato směrnice hraje v dokončení vnitřního trhu zásadní roli. Nedávné výzkumy ukázaly, že hodnota přínosů právních předpisů, které Parlament přijal v oblasti volného pohybu služeb, včetně profesních kvalifikací a maloobchodu, činí ročně 236 miliard EUR. Tyto přínosy vzrostou po roce 2019 na 284 miliard EUR.

Svoboda usazování a volný pohyb služeb zaručují mobilitu podniků a pracovníků v rámci EU. Očekávání spojená se směrnicí o službách jsou vysoká, neboť tato směrnice hraje v dokončení vnitřního trhu zásadní roli. Nedávné výzkumy ukázaly, že hodnota přínosů právních předpisů, které Parlament přijal v oblasti volného pohybu služeb, včetně profesních kvalifikací a maloobchodu, činí ročně 236 miliard EUR. Tyto přínosy vzrostou po roce 2019 na 284 miliard EUR.

Chystané akce

Partneři

Zůstaňte připojeni

email update imageSystém aktualizace e-mailem

Informace o komkoliv či čemkoliv souvisejícím s Parlamentem můžete získávat pomocí systému aktualizací e-mailem, který zašle aktualizace přímo do Vaší e-mailové schránky. Aktualizace se týkají nejčerstvějších informací o poslancích EP, výborech, zpravodajských službách či stránce expertní skupiny (Think Tank).

Do systému můžete vstoupit z kterékoliv internetové stránky Parlamentu. K registraci a získávání informací o obsahu stránky Think Tank stačí jen zadat svou e-mailovou adresu, zvolit téma, které Vás zajímá, uvést, jak často chcete být informováni (denně, týdně či měsíčně), a potvrdit registraci kliknutím na odkaz, který Vám bude zaslán e-mailem.

RSS imageKanál RSS

Sledujte zprávy a aktuální informace z naší internetové stránky za použití kanálu RSS.

Ke konfiguraci vlastního kanálu klikněte na tento odkaz.