15

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Covid-19 Newsletter 2: Exit strategy

03-07-2020

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures ...

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures and the need to mitigate as much as possible a huge economic shock, which if not addressed adequately, could have unpredictable social and political consequences. The Covid-19 crisis has shown above all the importance of joint European action. Although public health is primarily the competence of the Member States, the European Parliament has called on the Commission and the Member States to act together and to rise to the challenge and ensure that the Union emerges stronger from this crisis. In particular, a differentiated but coordinated post-lockdown approach in the EU should be ensured, in order to avoid a resurgence of the virus. The present Covid-19 Newsletter focuses on the de-confinement strategies and EU measures to support the economic recovery. An update of ongoing Covid-19 related expertise work for the ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO committees is provided at the end of this document.

Commitments made at the hearing of Paolo GENTILONI, Commissioner-designate - Economy

22-11-2019

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and ...

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and effective taxation and a strong and modern Customs Union.

Služby Tematických sekcí (Zaostřeno na ECON)

14-06-2019

Tematická sekce A poskytuje vysoce kvalitní odborné znalosti, aktuální analýzy a nezávislý výzkum výborům spadajícím do její působnosti: ECON, EMPL, ENVI, ITRE a IMCO. Tato brožura se zaměřuje na služby tematické sekce pro výbor ECON.

Tematická sekce A poskytuje vysoce kvalitní odborné znalosti, aktuální analýzy a nezávislý výzkum výborům spadajícím do její působnosti: ECON, EMPL, ENVI, ITRE a IMCO. Tato brožura se zaměřuje na služby tematické sekce pro výbor ECON.

IMF World Economic Outlook reflects consensus views

15-01-2019

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

Latvia Cracks Down on Unscrupulous Banking

13-12-2018

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

Nepřímé daně

01-02-2018

K nepřímým daním se řadí daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daň z alkoholu, tabáku a energie. Společný systém daně z přidané hodnoty se obecně vztahuje na zboží a služby, jež jsou nakupovány a prodávány za účelem využití či spotřeby v EU. Spotřební daní je zatížen prodej či používání specifických produktů. Legislativní činnost EU má za cíl koordinovat a sbližovat právní předpisy týkající se DPH a harmonizovat spotřební daně z alkoholu, tabáku a energie za účelem řádného fungování vnitřního trhu ...

K nepřímým daním se řadí daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daň z alkoholu, tabáku a energie. Společný systém daně z přidané hodnoty se obecně vztahuje na zboží a služby, jež jsou nakupovány a prodávány za účelem využití či spotřeby v EU. Spotřební daní je zatížen prodej či používání specifických produktů. Legislativní činnost EU má za cíl koordinovat a sbližovat právní předpisy týkající se DPH a harmonizovat spotřební daně z alkoholu, tabáku a energie za účelem řádného fungování vnitřního trhu.

Přímé zdanění: Zdanění fyzických a právnických osob

01-02-2018

Oblast přímého zdanění není evropskými právními předpisy přímo upravena. Některé směrnice a judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) nicméně vytvářejí harmonizované standardy pro zdanění společností a soukromých osob. Kromě toho byla přijata opatření zabraňující daňovým únikům a dvojímu zdanění.

Oblast přímého zdanění není evropskými právními předpisy přímo upravena. Některé směrnice a judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) nicméně vytvářejí harmonizované standardy pro zdanění společností a soukromých osob. Kromě toho byla přijata opatření zabraňující daňovým únikům a dvojímu zdanění.

Obecná daňová politika

01-02-2018

Daňové pravomoci spočívají v rukou členských států, přičemž EU má jen omezenou působnost. Vzhledem k tomu, že daňová politika EU je zaměřena na hladké fungování jednotného trhu, byla harmonizace nepřímých daní řešena dříve než daně přímé. Boj proti škodlivým daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem se nedávno stal politickou prioritou. Daňová opatření musí být přijímána členskými státy jednomyslně. Evropský parlament má právo být konzultován ohledně daňových záležitostí. Samostatně stojí ...

Daňové pravomoci spočívají v rukou členských států, přičemž EU má jen omezenou působnost. Vzhledem k tomu, že daňová politika EU je zaměřena na hladké fungování jednotného trhu, byla harmonizace nepřímých daní řešena dříve než daně přímé. Boj proti škodlivým daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem se nedávno stal politickou prioritou. Daňová opatření musí být přijímána členskými státy jednomyslně. Evropský parlament má právo být konzultován ohledně daňových záležitostí. Samostatně stojí otázky týkající se rozpočtu, kde je spolunormotvůrcem.

Evropská měnová politika

01-02-2018

Evropský systém centrálních bank (ESCB) se skládá z ECB a vnitrostátních centrálních bank všech členských států EU. Prvořadým cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu. Za účelem dosahování svého prvořadého cíle staví Rada guvernérů ECB svá rozhodnutí na strategii měnové politiky založené na dvou pilířích a provádí je prostřednictvím jak standardních, tak nestandardních opatření v oblasti měnové politiky. Nejdůležitějšími nástroji standardní měnové politiky ECB jsou operace na volném trhu, stálé facility ...

Evropský systém centrálních bank (ESCB) se skládá z ECB a vnitrostátních centrálních bank všech členských států EU. Prvořadým cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu. Za účelem dosahování svého prvořadého cíle staví Rada guvernérů ECB svá rozhodnutí na strategii měnové politiky založené na dvou pilířích a provádí je prostřednictvím jak standardních, tak nestandardních opatření v oblasti měnové politiky. Nejdůležitějšími nástroji standardní měnové politiky ECB jsou operace na volném trhu, stálé facility a držení minimálních rezerv. V reakci na finanční krizi ECB rovněž změnila svou komunikační strategii tak, že poskytuje signalizaci budoucí politiky úrokových měr ECB odvíjející se od výhledů cenové stability a přijala řadu nestandardních měnových opatření. Ta zahrnují nákupy aktiv a státních dluhopisů na sekundárním trhu s cílem chránit cenovou stabilitu a efektivnost mechanismu přenosu měnové politiky.

Instituce hospodářské a měnové unie

01-02-2018

Instituce Evropské měnové unie nesou velkou část odpovědnosti za stanovení evropské měnové politiky, za pravidla, jimiž se řídí emise eura, a za cenovou stabilitu v EU. Těmito institucemi jsou: Těmito institucemi jsou ECB, ESCB, Hospodářský a finanční výbor, Euroskupina a Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN).

Instituce Evropské měnové unie nesou velkou část odpovědnosti za stanovení evropské měnové politiky, za pravidla, jimiž se řídí emise eura, a za cenovou stabilitu v EU. Těmito institucemi jsou: Těmito institucemi jsou ECB, ESCB, Hospodářský a finanční výbor, Euroskupina a Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN).

Chystané akce

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Slyšení -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Slyšení -
PECH
26-01-2021
The impact of Brexit on the level playing field in the area of taxation
Slyšení -
FISC

Partneři