2

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Altiero Spinelli a jeho úloha na cestě k Evropské unii

21-09-2016

Dne 14. února 1984 se v Evropském parlamentu uskutečnila rozprava o návrhu „Smlouvy o založení Evropské unie“, označovaném také jako „Spinelliho návrh“, která byla posléze završena jeho přijetím. Své přízvisko získal návrh podle zpravodaje a koordinátora parlamentního výboru Altiera Spinelliho, který jej vypracoval. O dva roky později, dne 23. května 1986, Altiero Spinelli v Římě zemřel. Nyní, třicet let poté, považujeme Altiera Spinelliho a návrh smlouvy, za nějž bojoval, za klíčové prvky integračního ...

Dne 14. února 1984 se v Evropském parlamentu uskutečnila rozprava o návrhu „Smlouvy o založení Evropské unie“, označovaném také jako „Spinelliho návrh“, která byla posléze završena jeho přijetím. Své přízvisko získal návrh podle zpravodaje a koordinátora parlamentního výboru Altiera Spinelliho, který jej vypracoval. O dva roky později, dne 23. května 1986, Altiero Spinelli v Římě zemřel. Nyní, třicet let poté, považujeme Altiera Spinelliho a návrh smlouvy, za nějž bojoval, za klíčové prvky integračního procesu Evropské unie. Nicméně návrh smlouvy představoval pouze vyvrcholení politické dráhy muže, který o sjednocené Evropě přemýšlel ještě před zrozením Evropského společenství. Pro lepší pochopení toho, jakým vývojem prošlo jeho myšlení i dílo, se musíme nejprve zamyslet nad argumenty obsaženými v Manifestu z Ventotene a poté nad jeho působením v Evropském federalistickém hnutí, až po jeho vstup do evropských institucí, kde se nejprve stal členem Evropské komise a posléze poslancem Evropského parlamentu. Ve své profesi zažil tento italský politik nejrůznější etapy evropské integrace a často je i sám předjímal. Až do samého konce sledoval s odhodláním a důvěrou cíl, jímž bylo vytvoření politické unie zemí Evropy. Poslední krok měl být učiněn v instituci, kterou Spinelli vždy považoval za nejreprezentativnější a za nejlépe připravenou k tomu, aby hrála vedoucí úlohu v integračním procesu, totiž v Evropském parlamentu.

Les relations entre le Saint-Siège et les institutions européennes: un dialogue ouvert

20-11-2014

La visite du Pape François au Parlement européen le 25 novembre 2014 représente un événement de grande importance dans le dialogue entre les institutions européennes et l'État du Vatican. Un dialogue qui reflète les principes énoncés dans le Traité de Lisbonne (art. 17 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), la politique européenne de voisinage et les activités diplomatiques de l'Union. Au fil du temps, les relations entre le Saint-Siège et les institutions européennes ont toujours ...

La visite du Pape François au Parlement européen le 25 novembre 2014 représente un événement de grande importance dans le dialogue entre les institutions européennes et l'État du Vatican. Un dialogue qui reflète les principes énoncés dans le Traité de Lisbonne (art. 17 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), la politique européenne de voisinage et les activités diplomatiques de l'Union. Au fil du temps, les relations entre le Saint-Siège et les institutions européennes ont toujours suivi leur cours, en commençant par celles, plus formelles, des années '50 et '60 jusqu'à celles, plus structurées, de la période suivante. Visites et audiences, accordées aux présidents du Parlement européen, ont contribué à maintenir un dialogue ouvert. L'importante intervention de Jean-Paul II pendant la Séance plénière du 11 octobre 1988 a été le point culminant de ce dialogue. Pour sa part, le Vatican a également institutionnalisé ses relations avec l'Union et sa participation aux activités européennes par l'intermédiaire du nonce apostolique, présent auprès des institutions depuis les années '70, et par les activités de la Commission des Épiscopats de la Communauté européenne (COMECE).