6

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Biologická rozmanitost, příroda a půda

01-11-2017

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 znamenala zásadní krok vpřed ve snaze o zachování biologické rozmanitosti a ochranu přírody díky přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti. V roce 2011 se EU zavázala zastavit úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb v EU do roku 2020. Dalších cílů stanovených směrnicí o stanovištích nebo Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) musí být teprve dosaženo ...

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 znamenala zásadní krok vpřed ve snaze o zachování biologické rozmanitosti a ochranu přírody díky přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti. V roce 2011 se EU zavázala zastavit úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb v EU do roku 2020. Dalších cílů stanovených směrnicí o stanovištích nebo Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) musí být teprve dosaženo. Od roku 1992 je nejdůležitějším finančním nástrojem na ochranu biologické rozmanitosti v EU program LIFE.

Veřejné zdraví

01-11-2017

Lisabonská smlouva zdůrazňuje význam politiky v oblasti zdraví a uvádí, že „při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví“. Tohoto cíle má být dosaženo podporou členských států ze strany Společenství a rozvíjením spolupráce. Hlavní odpovědnost za ochranu zdraví, a zejména za systémy zdravotní péče nadále připadá členským státům. EU nicméně přísluší důležitá úloha spočívající ve zlepšování veřejného zdraví, předcházení nemocem a jejich ...

Lisabonská smlouva zdůrazňuje význam politiky v oblasti zdraví a uvádí, že „při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví“. Tohoto cíle má být dosaženo podporou členských států ze strany Společenství a rozvíjením spolupráce. Hlavní odpovědnost za ochranu zdraví, a zejména za systémy zdravotní péče nadále připadá členským státům. EU nicméně přísluší důležitá úloha spočívající ve zlepšování veřejného zdraví, předcházení nemocem a jejich zvládání, zmírňování rizik pro lidské zdraví a v harmonizaci strategií zdravotní péče jednotlivých členských států. EU úspěšně provádí komplexní politiku, a to prostřednictvím strategie „Zdraví pro růst“ a s ní souvisejícího akčního programu (2014–2020) a souboru sekundárních právních předpisů. Současné institucionální uspořádání na podporu provádění této politiky zahrnuje Generální ředitelství Komise pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE) a specializované agentury, zejména Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA).

Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

01-11-2017

Léky (léčivé přípravky) a zdravotnické prostředky jsou výrobky, na něž se vztahují pravidla jednotného trhu, a EU má tudíž pravomoc je povolovat na základě hodnocení a kontroly. V zájmu ochrany veřejného zdraví musejí být nové humánní léčivé přípravky před uvedením na trh povoleny, a to buď centralizovaným postupem v rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) nebo decentralizovaným způsobem za využití orgánů členských států. V případě zdravotnických prostředků je zapotřebí podrobný právní ...

Léky (léčivé přípravky) a zdravotnické prostředky jsou výrobky, na něž se vztahují pravidla jednotného trhu, a EU má tudíž pravomoc je povolovat na základě hodnocení a kontroly. V zájmu ochrany veřejného zdraví musejí být nové humánní léčivé přípravky před uvedením na trh povoleny, a to buď centralizovaným postupem v rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) nebo decentralizovaným způsobem za využití orgánů členských států. V případě zdravotnických prostředků je zapotřebí podrobný právní rámec regulující jejich přístup na trh, který zprostředkovávají organizace soukromého sektoru nazývané „oznámené subjekty“. V současné době probíhá jeho přepracování a v roce 2017 vstoupí v platnost nový legislativní přístup.

Disease Mongering (Pseudo-Disease Promotion)

15-11-2012

Disease mongering is the promotion of pseudo-diseases by the pharmaceutical industry aiming at economic benefit. Medical equipment manufacturers, insurance companies, doctors or patient groups may also use it for monetary gain or influence. It has increased in parallel with society's 'medicalisation' and the growth of the pharmaceutical complex. Due to massive investments in marketing and lobbying, ample use of internet and media, and the emergence of new markets, it is becoming a matter of concern ...

Disease mongering is the promotion of pseudo-diseases by the pharmaceutical industry aiming at economic benefit. Medical equipment manufacturers, insurance companies, doctors or patient groups may also use it for monetary gain or influence. It has increased in parallel with society's 'medicalisation' and the growth of the pharmaceutical complex. Due to massive investments in marketing and lobbying, ample use of internet and media, and the emergence of new markets, it is becoming a matter of concern, and policy makers should be aware of its perils and consequences.

Workshop Report on 'Health in All Policies (HiAP)' - Brussels, 25 May 2011

15-08-2011

For many years the health consequences of new legislation have been taken into account during the policy formulation process in areas such as agriculture, environment, food and others. The inclusion of Health in All Policies is now enshrined in the Lisbon Treaty (Art. 168). The aim of the workshop was to present an update on how the system is actually functioning within the different Commission services. Several DGs representatives, led by DG SANCO, made contributions. The case of The Netherlands ...

For many years the health consequences of new legislation have been taken into account during the policy formulation process in areas such as agriculture, environment, food and others. The inclusion of Health in All Policies is now enshrined in the Lisbon Treaty (Art. 168). The aim of the workshop was to present an update on how the system is actually functioning within the different Commission services. Several DGs representatives, led by DG SANCO, made contributions. The case of The Netherlands as an example of how it works in a Member State was also presented.

Note on the Pharmaceutical Package for the EP Information Offices (EPIOs)

16-08-2010

The Pharmaceutical Package in this document refers to the initiatives taken by the European Commission under the "Communication on the future of the single market in pharmaceuticals for human use", setting out the EC's vision for the sector. It comprises three pieces of legislation put forward to the European Parliament on different aspects of medicinal products. The proposals cover: information to patients on prescription medicines, pharmacovigilance, and patient safety and falsified medicines. ...

The Pharmaceutical Package in this document refers to the initiatives taken by the European Commission under the "Communication on the future of the single market in pharmaceuticals for human use", setting out the EC's vision for the sector. It comprises three pieces of legislation put forward to the European Parliament on different aspects of medicinal products. The proposals cover: information to patients on prescription medicines, pharmacovigilance, and patient safety and falsified medicines. These legislative proposals have a direct impact on public health, as well as connections with internal market and industrial policies. In the European Parliament the Committee on Environment, Public Health and Food Safety-ENVI is leading these reports. The committees on the Internal Market-IMCO and Industry, Research & Energy-ITRE are responsible for opinions. This note provides a general overview of the present situation on public health policy and pharmaceutical products in the EU, taking into account its degree of implementation and impact. The note presents the three proposals from a public health perspective with regards to their present state of advancement inside the legislative process. Finally it mentions the main stakeholders for these subjects. The note includes an annex with the key officials responsible for this policy area in the EU institutions. IP/

Chystané akce

25-10-2021
European Gender Equality Week - October 25-28, 2021
Další akce -
FEMM AFET DROI SEDE DEVE BUDG CONT ECON EMPL ITRE TRAN AGRI PECH CULT JURI PETI
25-10-2021
Capacity for proper expenditure controls of the increased budget of the MFF and NGEU
Slyšení -
CONT
25-10-2021
Ninth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol, 25-26 October
Další akce -
LIBE

Partneři