2

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Transatlantické vztahy: USA a Kanada

01-02-2018

EU, USA a Kanada vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a mají společné zájmy v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti. V roce 2017 vstoupila prozatímně v platnost komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci mezi EU a Kanadou a dohoda o strategickém partnerství. Jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA byla v roce 2017 zastavena. Dne 15. dubna 2019 přijala Rada směrnice pro jednání o odstranění průmyslových ...

EU, USA a Kanada vyznávají společné hodnoty demokracie, lidských práv a hospodářské a politické svobody a mají společné zájmy v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti. V roce 2017 vstoupila prozatímně v platnost komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci mezi EU a Kanadou a dohoda o strategickém partnerství. Jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA byla v roce 2017 zastavena. Dne 15. dubna 2019 přijala Rada směrnice pro jednání o odstranění průmyslových cel.

Zahraniční politika: cíle, nástroje a dosažené výsledky

01-01-2018

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) EU byla ustavena v roce 1993 a od té doby ji posilují další postupně uzavírané Smlouvy. Parlament v současnosti na SZBP dohlíží a podílí se na jejím rozvoji, a to zejména podporou Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), zvláštních zástupců EU a jejích delegací. Rozpočtové pravomoci Parlamentu formují jak rozsah a působnost SZBP, tak finanční nástroje EU, z nichž jsou zahraniční činnosti EU financovány.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) EU byla ustavena v roce 1993 a od té doby ji posilují další postupně uzavírané Smlouvy. Parlament v současnosti na SZBP dohlíží a podílí se na jejím rozvoji, a to zejména podporou Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), zvláštních zástupců EU a jejích delegací. Rozpočtové pravomoci Parlamentu formují jak rozsah a působnost SZBP, tak finanční nástroje EU, z nichž jsou zahraniční činnosti EU financovány.