1

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Víceletý finanční rámec

01-02-2018

Dosud bylo realizováno pět víceletých finančních rámců (VFR). Na základě Lisabonské smlouvy se status VFR změnil, neboť se stal z interinstitucionální dohody právně závazným aktem. VFR se stanoví na dobu nejméně pěti let. Zajišťuje řádný vývoj výdajů Unie v limitech jejích vlastních zdrojů a zavádí ustanovení, která musí splňovat roční rozpočet Unie, čímž pokládá základ pro finanční kázeň. Nařízení o VFR stanoví výdajové stropy pro obecné kategorie výdajů, jimž se říká „okruhy“. Dne 2. května 2018 ...

Dosud bylo realizováno pět víceletých finančních rámců (VFR). Na základě Lisabonské smlouvy se status VFR změnil, neboť se stal z interinstitucionální dohody právně závazným aktem. VFR se stanoví na dobu nejméně pěti let. Zajišťuje řádný vývoj výdajů Unie v limitech jejích vlastních zdrojů a zavádí ustanovení, která musí splňovat roční rozpočet Unie, čímž pokládá základ pro finanční kázeň. Nařízení o VFR stanoví výdajové stropy pro obecné kategorie výdajů, jimž se říká „okruhy“. Dne 2. května 2018 předložila Komise legislativní návrhy nového VFR na období 2021–2027. Dne 27. května 2020 předložila Komise v návaznosti na rozšíření onemocnění COVID-19 aktualizovaný návrh VFR spolu s návrhem nástroje na podporu oživení, který nazvala „Next Generation EU“.