6

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Řízení rybolovu v EU

01-01-2018

Řízení rybolovu v rámci společné rybářské politiky (SRP) vychází z nutnosti zajistit udržitelné využívání živých mořských zdrojů a dlouhodobou životaschopnost tohoto odvětví. Evropská unie proto přijala řadu právních předpisů, které upravují přístup do vod EU, přidělování zdrojů a jejich využívání a stanovují celkové limity přípustných úlovků a technická opatření.

Řízení rybolovu v rámci společné rybářské politiky (SRP) vychází z nutnosti zajistit udržitelné využívání živých mořských zdrojů a dlouhodobou životaschopnost tohoto odvětví. Evropská unie proto přijala řadu právních předpisů, které upravují přístup do vod EU, přidělování zdrojů a jejich využívání a stanovují celkové limity přípustných úlovků a technická opatření.

Společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury

01-01-2018

Společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury byla první složkou společné rybářské politiky (SRP). Současná společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury je celkově zaměřena na ochranu výrobců a zajištění udržitelnosti životního prostředí a ekonomické životaschopnosti trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Zlepšuje a posiluje klíčové prvky společné organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury, jako např. společné obchodní normy, informace pro spotřebitele a organizace ...

Společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury byla první složkou společné rybářské politiky (SRP). Současná společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury je celkově zaměřena na ochranu výrobců a zajištění udržitelnosti životního prostředí a ekonomické životaschopnosti trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Zlepšuje a posiluje klíčové prvky společné organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury, jako např. společné obchodní normy, informace pro spotřebitele a organizace producentů, a zavádí nové prvky, jako je průzkum trhu.

Mezinárodní vztahy v oblasti rybolovu

01-01-2018

Evropská unie (EU) hraje klíčovou úlohu, pokud jde o mezinárodní spolupráci v oblasti rybolovu. Prostřednictvím vnější dimenze své společné rybářské politiky usiluje Unie o rozšíření vlivu svého právního rámce nad rámec plavidel EU působících v mezinárodních vodách. Na základě cílů společné rybářské politiky a zásad řádné správy věcí veřejných je EU zapojena do řady mnohostranných dohod a regionálních organizací pro řízení rybolovu, jakož i do 30 dvoustranných dohod v oblasti rybolovu.

Evropská unie (EU) hraje klíčovou úlohu, pokud jde o mezinárodní spolupráci v oblasti rybolovu. Prostřednictvím vnější dimenze své společné rybářské politiky usiluje Unie o rozšíření vlivu svého právního rámce nad rámec plavidel EU působících v mezinárodních vodách. Na základě cílů společné rybářské politiky a zásad řádné správy věcí veřejných je EU zapojena do řady mnohostranných dohod a regionálních organizací pro řízení rybolovu, jakož i do 30 dvoustranných dohod v oblasti rybolovu.

Produkce akvakultury v Evropské unii

01-01-2018

Produkce akvakultury v Evropské unii relativně stagnuje, pokud ji srovnáme s rostoucí mírou pěstované produkce mořských plodů na celosvětové úrovni. V posledních 20 letech se Komise snaží zvýšit potenciál produkce EU prostřednictvím různých strategií a pokynů. V roce 2016 byl zřízen poradní sbor pro akvakulturu (AAC). Tento orgán se skládá ze zástupců tohoto odvětví a dalších relevantních organizací zúčastněných stran a poskytuje poradenství evropským orgánům a členským státům.

Produkce akvakultury v Evropské unii relativně stagnuje, pokud ji srovnáme s rostoucí mírou pěstované produkce mořských plodů na celosvětové úrovni. V posledních 20 letech se Komise snaží zvýšit potenciál produkce EU prostřednictvím různých strategií a pokynů. V roce 2016 byl zřízen poradní sbor pro akvakulturu (AAC). Tento orgán se skládá ze zástupců tohoto odvětví a dalších relevantních organizací zúčastněných stran a poskytuje poradenství evropským orgánům a členským státům.

Integrovaná námořní politika Evropské unie

01-01-2018

Integrovaná námořní politika Evropské unie představuje ucelený přístup ke všem politikám EU týkajícím se moří. Základem je myšlenka, že koordinací svých obsáhlých propojených činností týkajících se oceánů, moří a pobřeží dokáže Unie získat z mořského prostředí vyšší výnosy, s menším dopadem na životní prostředí. Cílem integrované námořní politiky je tedy posílení tzv. modré ekonomiky zahrnující všechny hospodářské činnosti spojené s mořem.

Integrovaná námořní politika Evropské unie představuje ucelený přístup ke všem politikám EU týkajícím se moří. Základem je myšlenka, že koordinací svých obsáhlých propojených činností týkajících se oceánů, moří a pobřeží dokáže Unie získat z mořského prostředí vyšší výnosy, s menším dopadem na životní prostředí. Cílem integrované námořní politiky je tedy posílení tzv. modré ekonomiky zahrnující všechny hospodářské činnosti spojené s mořem.

Evropský rybolov v číslech

01-01-2018

Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev jednotlivých členských států v roce 2020 (tabulka I), situace zaměstnanosti v odvětví rybolovu v roce 2017, v odvětví akvakultury v roce 2016 a v odvětví zpracování ryb v roce 2017 (tabulka II), produkce, dovozu a vývozu produktů rybolovu a akvakultury v roce 2017 (tabulka III), zjevné spotřeby produktů rybolovu a akvakultury ...

Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev jednotlivých členských států v roce 2020 (tabulka I), situace zaměstnanosti v odvětví rybolovu v roce 2017, v odvětví akvakultury v roce 2016 a v odvětví zpracování ryb v roce 2017 (tabulka II), produkce, dovozu a vývozu produktů rybolovu a akvakultury v roce 2017 (tabulka III), zjevné spotřeby produktů rybolovu a akvakultury a jejich spotřeby na osobu v roce 2017 (tabulka IV), a rozdělení zdrojů z Evropského námořního a rybářského fondu v období 2014 – 2020 (tabulka V).