10

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

Research for CULT Committee - Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe – crisis effects and policy recommendations

25-02-2021

Cultural and creative sectors (CCS) have been hit hard by the consequences of the COVID-19 pandemic. This study analyses the so far effects of the crisis on the CCS, as well as the policy responses that are formulated to support the sectors. Based on the analysis, policy recommendations are formulated to further improve the resilience of the CCS in Europe in the medium and longer term.

Cultural and creative sectors (CCS) have been hit hard by the consequences of the COVID-19 pandemic. This study analyses the so far effects of the crisis on the CCS, as well as the policy responses that are formulated to support the sectors. Based on the analysis, policy recommendations are formulated to further improve the resilience of the CCS in Europe in the medium and longer term.

Externí autor

IDEA Consult: Isabelle De Voldere, Martina Fraioli, Eveline Durinck Goethe-Institut: Antonia Blau, Sina Lebert Inforelais: Sylvia Amann Values of Culture&Creativity: Joost Heinsius

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

Kultura

01-04-2018

Činnost Evropské unie v oblasti kultury doplňuje kulturní politiku členských států v různých oblastech, k nimž patří například ochrana evropského kulturního dědictví, spolupráce kulturních institucí různých zemí nebo podpora volného pohybu tvůrčích pracovníků. Na kulturní odvětví mají vliv i ustanovení Smluv, která se kulturou výslovně nezabývají.

Činnost Evropské unie v oblasti kultury doplňuje kulturní politiku členských států v různých oblastech, k nimž patří například ochrana evropského kulturního dědictví, spolupráce kulturních institucí různých zemí nebo podpora volného pohybu tvůrčích pracovníků. Na kulturní odvětví mají vliv i ustanovení Smluv, která se kulturou výslovně nezabývají.

Politika v oblasti audiovizuálních děl a sdělovacích prostředků

01-04-2018

Audiovizuální politika v EU je upravena v článku 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie. Klíčovým právním předpisem v této oblasti je směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která byla přepracována v roce 2018. Hlavním nástrojem EU k podpoře tohoto odvětví (zejména filmového průmyslu) je dílčí program MEDIA, který je součástí programu „Kreativní Evropa“. Listina základních práv Evropské unie vyžaduje, aby byla respektována „svoboda a pluralita sdělovacích prostředků“.

Audiovizuální politika v EU je upravena v článku 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie. Klíčovým právním předpisem v této oblasti je směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která byla přepracována v roce 2018. Hlavním nástrojem EU k podpoře tohoto odvětví (zejména filmového průmyslu) je dílčí program MEDIA, který je součástí programu „Kreativní Evropa“. Listina základních práv Evropské unie vyžaduje, aby byla respektována „svoboda a pluralita sdělovacích prostředků“.

Sport

01-04-2018

Sport je oblastí, v níž EU nabyla pravomocí poměrně nedávno, a sice se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009. EU je zodpovědná za rozvoj politiky vycházející z faktů, pěstování spolupráce a řízení iniciativ na podporu fyzických aktivit a sportu v celé Evropě. V období 2014–2020 byla v rámci programu Erasmus+ poprvé vytvořena zvláštní rozpočtová položka na podporu projektů a sítí v oblasti sportu.

Sport je oblastí, v níž EU nabyla pravomocí poměrně nedávno, a sice se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009. EU je zodpovědná za rozvoj politiky vycházející z faktů, pěstování spolupráce a řízení iniciativ na podporu fyzických aktivit a sportu v celé Evropě. V období 2014–2020 byla v rámci programu Erasmus+ poprvé vytvořena zvláštní rozpočtová položka na podporu projektů a sítí v oblasti sportu.

Komunikační strategie

01-04-2018

Nutnost efektivní komunikace má právní základ v Listině základních práv Evropské unie, která zaručuje všem občanům EU právo na informace o evropských záležitostech. Orgány EU vyvinuly pro styk a informování veřejnosti několik nástrojů a služeb. Od svého oficiálního zahájení v roce 2012 umožňuje evropská občanská iniciativa občanům bezprostředněji se zapojit do tvorby nových právních předpisů a do evropských záležitostí.

Nutnost efektivní komunikace má právní základ v Listině základních práv Evropské unie, která zaručuje všem občanům EU právo na informace o evropských záležitostech. Orgány EU vyvinuly pro styk a informování veřejnosti několik nástrojů a služeb. Od svého oficiálního zahájení v roce 2012 umožňuje evropská občanská iniciativa občanům bezprostředněji se zapojit do tvorby nových právních předpisů a do evropských záležitostí.

Politika v oblasti audiovizuálních děl a sdělovacích prostředků

01-11-2017

Audiovizuální politiku v EU upravují články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovým právním předpisem v této oblasti je směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která v současné době (2017) prochází revizí. Hlavním nástrojem EU na podporu tohoto odvětví (zejména filmového průmyslu) je subprogram MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa. Listina základních práv Evropské unie požaduje, aby byla respektována „svoboda a pluralita sdělovacích prostředků“.

Audiovizuální politiku v EU upravují články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovým právním předpisem v této oblasti je směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která v současné době (2017) prochází revizí. Hlavním nástrojem EU na podporu tohoto odvětví (zejména filmového průmyslu) je subprogram MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa. Listina základních práv Evropské unie požaduje, aby byla respektována „svoboda a pluralita sdělovacích prostředků“.

Politika v oblasti komunikace

01-10-2017

Komunikační politika nepodléhá zvláštním ustanovením ve Smlouvách, ale vyplývá přirozeně z povinnosti EU vysvětlovat veřejnosti své fungování a politiku a obecně veškerou problematiku evropské integrace. Nutnost efektivní komunikace má právní základ v Listině základních práv, která zaručuje všem občanům EU právo na informace o evropských záležitostech. Od jejího oficiálního zahájení v roce 2012 umožňuje nová evropská občanská iniciativa bezprostředněji zapojit občany do tvorby nových právních předpisů ...

Komunikační politika nepodléhá zvláštním ustanovením ve Smlouvách, ale vyplývá přirozeně z povinnosti EU vysvětlovat veřejnosti své fungování a politiku a obecně veškerou problematiku evropské integrace. Nutnost efektivní komunikace má právní základ v Listině základních práv, která zaručuje všem občanům EU právo na informace o evropských záležitostech. Od jejího oficiálního zahájení v roce 2012 umožňuje nová evropská občanská iniciativa bezprostředněji zapojit občany do tvorby nových právních předpisů a do evropských záležitostí.

Sport

01-09-2017

Sport je oblastí, v níž EU nabyla pravomocí poměrně nedávno, a sice se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009. EU je zodpovědná za rozvoj politiky vycházející z faktů, pěstování spolupráce a řízení iniciativ na podporu fyzických aktivit a sportu v celé Evropě. V období 2014–2020 byla v rámci programu Erasmus + poprvé vytvořena zvláštní rozpočtová položka na podporu projektů a sítí v oblasti sportu.

Sport je oblastí, v níž EU nabyla pravomocí poměrně nedávno, a sice se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009. EU je zodpovědná za rozvoj politiky vycházející z faktů, pěstování spolupráce a řízení iniciativ na podporu fyzických aktivit a sportu v celé Evropě. V období 2014–2020 byla v rámci programu Erasmus + poprvé vytvořena zvláštní rozpočtová položka na podporu projektů a sítí v oblasti sportu.

Chystané akce

22-06-2021
AFCO ICM on the Reform of European Electoral Law & Parliament's Right of Inquiry
Další akce -
AFCO
22-06-2021
The development of new tax practices:what new schemes should the EU pay attention to?
Slyšení -
FISC
22-06-2021
Perspectives of animal production in the EU
Slyšení -
AGRI

Partneři