10

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Klíčové slovo
Datum

The European Parliament’s carbon footprint: Towards carbon neutrality

14-09-2020

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy ...

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, and the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Unit at the request of the committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Commitments made at the hearing of Stella KYRIAKIDES, Commissioner-designate - Health

22-11-2019

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and ...

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and "food safety and animal and plant health".

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Účinné využívání zdrojů a oběhové hospodářství

01-04-2018

Dosavadní způsob využívání zdrojů vede k vysoké míře znečištění, poškozování životního prostředí a vyčerpávání přírodních zdrojů. Politika EU v oblasti odpadů má dlouhou historii a tradičně se zaměřuje na nakládání s odpady, které je z hlediska životního prostředí udržitelnější. Tento trend by měl změnit plán pro Evropu účinněji využívající zdroje a balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství tím, že ekonomiku EU přetvoří do roku 2050 na udržitelnou ekonomiku. Čtyři nové směrnice o odpadech ...

Dosavadní způsob využívání zdrojů vede k vysoké míře znečištění, poškozování životního prostředí a vyčerpávání přírodních zdrojů. Politika EU v oblasti odpadů má dlouhou historii a tradičně se zaměřuje na nakládání s odpady, které je z hlediska životního prostředí udržitelnější. Tento trend by měl změnit plán pro Evropu účinněji využívající zdroje a balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství tím, že ekonomiku EU přetvoří do roku 2050 na udržitelnou ekonomiku. Čtyři nové směrnice o odpadech v posledním balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství přináší nové cíle v oblasti nakládání s odpady, pokud jde o předcházení vzniku odpadu, jeho opětovné použití, recyklaci a skládkování.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Chemické látky a pesticidy

01-02-2018

Právní předpisy EU o chemických látkách a pesticidech si kladou za cíl chránit lidské zdraví a životní prostředí a bránit vytváření překážek obchodu. Tyto předpisy jsou tvořeny pravidly pro uvádění některých kategorií chemických výrobků na trh a pro jejich používání, souborem harmonizovaných omezení pro uvádění určitých nebezpečných látek a přípravků na trh a jejich používání a pravidly pro závažné havárie a pro vývoz nebezpečných látek. Termínem „pesticidy“ jsou označovány látky, které se používají ...

Právní předpisy EU o chemických látkách a pesticidech si kladou za cíl chránit lidské zdraví a životní prostředí a bránit vytváření překážek obchodu. Tyto předpisy jsou tvořeny pravidly pro uvádění některých kategorií chemických výrobků na trh a pro jejich používání, souborem harmonizovaných omezení pro uvádění určitých nebezpečných látek a přípravků na trh a jejich používání a pravidly pro závažné havárie a pro vývoz nebezpečných látek. Termínem „pesticidy“ jsou označovány látky, které se používají k potlačení, vymýcení a prevenci organismů, které jsou považovány za škodlivé. Zahrnují biocidní přípravky a přípravky na ochranu rostlin. Nejdůležitějším výsledkem na úrovni EU je přijetí nařízení REACH, které upravuje registraci, hodnocení a povolování nebezpečných látek a omezení, která se na ně vztahují.

Biologická rozmanitost, užívání půdy a lesnictví

01-02-2018

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 znamenala zásadní krok vpřed ve snaze o zachování biologické rozmanitosti a ochranu přírody díky přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti. Při hledání řešení globálních problémů, jako je úbytek biologické rozmanitosti, změna klimatu a ničení tropických deštných lesů, hraje EU na mezinárodním poli významnou úlohu. V roce 2011 se EU zavázala zastavit úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb v EU do roku 2020. Dalších ...

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 znamenala zásadní krok vpřed ve snaze o zachování biologické rozmanitosti a ochranu přírody díky přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti. Při hledání řešení globálních problémů, jako je úbytek biologické rozmanitosti, změna klimatu a ničení tropických deštných lesů, hraje EU na mezinárodním poli významnou úlohu. V roce 2011 se EU zavázala zastavit úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb v EU do roku 2020. Dalších cílů stanovených směrnicí o stanovištích nebo Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) musí být teprve dosaženo. Očekává se, že celosvětová Pařížská dohoda o změně klimatu, která byla podepsána v prosinci 2015 a jejímž cílem je omezit dopady změny klimatu, a následné právní předpisy EU, které byly přijaty za účelem jejího provádění, budou mít pozitivní dopad na zachování biologické rozmanitosti a lesů v nadcházejících desetiletích. Od roku 1992 je nejdůležitějším finančním nástrojem na ochranu biologické rozmanitosti a lesů v EU program LIFE.

Boj proti změně klimatu

01-02-2018

Evropská unie patří k předním velkým ekonomikám, pokud jde o boj proti emisím skleníkových plynů. Do roku 2018 snížila své emise skleníkových plynů o 23 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990 a je odhodlána dosáhnout do roku 2030 snížení o 40 %. V prosinci 2019 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu. Jedná se o soubor opatření, jejichž cílem je zvýšit ambice v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a dosáhnout dekarbonizace hospodářství EU do roku 2050, a to v souladu ...

Evropská unie patří k předním velkým ekonomikám, pokud jde o boj proti emisím skleníkových plynů. Do roku 2018 snížila své emise skleníkových plynů o 23 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990 a je odhodlána dosáhnout do roku 2030 snížení o 40 %. V prosinci 2019 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu. Jedná se o soubor opatření, jejichž cílem je zvýšit ambice v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a dosáhnout dekarbonizace hospodářství EU do roku 2050, a to v souladu se závazky přijatými v Pařížské dohodě.

Udržitelná spotřeba a výroba

01-11-2017

Udržitelný růst je jedním z hlavních cílů Evropské unie. Vzhledem k celosvětovému nedostatku přírodních zdrojů je hlavní výzvou, před níž stojí výrobci i spotřebitelé, „s méně zdroji dosáhnout více“. Aby se v době prudkých klimatických změn a rostoucí poptávce po energii EU této výzvě postavila, zavedla celou škálu politik a iniciativ, jejichž cílem je udržitelná spotřeba a výroba. Měly by zlepšit celkovou environmentální výkonnost výrobků v průběhu celého životního cyklu, podnítit poptávku po lepších ...

Udržitelný růst je jedním z hlavních cílů Evropské unie. Vzhledem k celosvětovému nedostatku přírodních zdrojů je hlavní výzvou, před níž stojí výrobci i spotřebitelé, „s méně zdroji dosáhnout více“. Aby se v době prudkých klimatických změn a rostoucí poptávce po energii EU této výzvě postavila, zavedla celou škálu politik a iniciativ, jejichž cílem je udržitelná spotřeba a výroba. Měly by zlepšit celkovou environmentální výkonnost výrobků v průběhu celého životního cyklu, podnítit poptávku po lepších výrobcích a výrobních technologiích a pomoci spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí.

Chystané akce

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Další akce -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Slyšení -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Slyšení -
FEMM LIBE

Partneři