5

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Autor
Klíčové slovo
Datum

Renewable energy in EU agriculture

23-11-2016

The agricultural sector accounts for almost 10 % of greenhouse gas emissions in the European Union, mainly for food production and transport. In recent years, European farmers have made efforts to significantly reduce this environmental footprint by increasing their consumption and production of renewable energy, which is derived from natural resources that are naturally replenished. While there is enormous potential for the production of renewable energy on farms due to the availability of wind, ...

The agricultural sector accounts for almost 10 % of greenhouse gas emissions in the European Union, mainly for food production and transport. In recent years, European farmers have made efforts to significantly reduce this environmental footprint by increasing their consumption and production of renewable energy, which is derived from natural resources that are naturally replenished. While there is enormous potential for the production of renewable energy on farms due to the availability of wind, sunlight, biomass and agricultural waste, important barriers and challenges still remain.

Technologické možnosti, jak nasytit 10 miliard lidí - Shrnutí souhrnné zprávy - Možnosti pro udržitelnou výživu a zemědělství v EU

15-11-2013

Jak by měla Evropa reagovat na zvýšené nároky na naše potravinové systémy a zemědělství plynoucí z celosvětového růstu populace, měnících se stravovacích návyků a navzájem si konkurujících požadavků na zemědělskou půdu? Tato zpráva nabízí pohled na úlohu, již by EU mohla sehrát při plnění těchto úkolů v nadcházejících desetiletích, a vyjasňuje některé možnosti, které si zaslouží zvláštní pozornost. Zaměřuje se na možnosti zvýšení produktivity zemědělství, zatímco bude současně docházet k přizpůsobování ...

Jak by měla Evropa reagovat na zvýšené nároky na naše potravinové systémy a zemědělství plynoucí z celosvětového růstu populace, měnících se stravovacích návyků a navzájem si konkurujících požadavků na zemědělskou půdu? Tato zpráva nabízí pohled na úlohu, již by EU mohla sehrát při plnění těchto úkolů v nadcházejících desetiletích, a vyjasňuje některé možnosti, které si zaslouží zvláštní pozornost. Zaměřuje se na možnosti zvýšení produktivity zemědělství, zatímco bude současně docházet k přizpůsobování se dopadům změny klimatu a snížení emisí ze zemědělství, na prostředky, jak zvrátit setrvalý pokles biologické rozmanitosti zemědělské půdy, na omezení plýtvání potravinami, na způsoby, jak dosáhnout lepšího využívání zdrojů v rámci potravinářského odvětví, a na možnost využívání odpadů a zbytků k udržitelné výrobě biologických materiálů a bioenergie. Nabízí syntézu některých analýzy a výsledků pěti studií zadaných s ohledem na stávající stav i na některá klíčová hlediska předpokládaného vývoje do roku 2050. Evropská unie intenzivně rozvíjí společné politiky v oblasti životního prostředí a zemědělství a v nedávné době provedla reformu společné zemědělské politiky, v jejímž rámci klade větší důraz jak na životní prostředí, tak na inovace, čímž poskytuje členským státům příležitost k zahájení změny směřování. Mezi hlavní úkoly současně patří i zvýšení produktivity způsobem, který omezí škody způsobované evropskému zemědělství a poškozování přírodních zdrojů a biologické rozmanitosti. Bude důležité, abychom byli v Evropě schopni vyrábět více potravin z méně zdrojů a omezit plýtvání.

Externí autor

Evelyn Underwood, David Baldock, Harry Aiking, Allan Buckwell, Elizabeth Dooley, Ana Frelih-Larsen, Sandra Naumann, Clementine O’Connor, Jana Poláková and Graham Tucker

Recycling Agricultural, Forestry & Food Wastes and Residues for Sustainable Bioenergy and Biomaterials (Part of the Project 'Technology Options for Feeding 10 Billion People')

15-07-2013

The purpose of this study is to examine and review biorefinery technology options that exist to convert biomass in the form of agricultural crop and forestry residues and waste from the whole food chain into biomaterials and bioenergy. It assesses the technological options, including the sustainability of the processes involved. The study forms part of a bigger project commissioned by the European Parliament’s STOA (‘Science and Technology Options Assessment’) office under the heading of ‘Technology ...

The purpose of this study is to examine and review biorefinery technology options that exist to convert biomass in the form of agricultural crop and forestry residues and waste from the whole food chain into biomaterials and bioenergy. It assesses the technological options, including the sustainability of the processes involved. The study forms part of a bigger project commissioned by the European Parliament’s STOA (‘Science and Technology Options Assessment’) office under the heading of ‘Technology options for feeding 10 billion people’. Advanced biofuels and innovative bio-based pathways based on wastes and residues show considerable potential and should be further developed especially as Europe is already seen by some as having a lead in relevant technologies. However, there are also considerable uncertainties for investors and indeed all market participants and thus a major task is to ensure good transparency and better information concerning the availabilities of the waste and residue streams, the opportunities for processing, and the benefits to consumers. In addition, because, by definition, bio-based economic developments necessarily interact with ecosystems, there has to be visible assurance that the bio-products are indeed environmentally preferable with respect to GHG emissions, water, soil and biodiversity compared with their fossil-based counterparts. The conclusion is thus encouragement should be given to this sector, but with enhanced transparency of all aspects of its development, and with equally strong sustainability safeguards.

Externí autor

Bettina Kretschmer (Project Leader), Claire Smith, Emma Watkins, Ben Allen, Allan Buckwell, Jane Desbarats and Daniel Kieve

State of Biogas Plants in European Agriculture

03-12-2007

The study proposes a detailed examination of the state of agricultural biogas installations in EU and the corresponding legal aspects. The study provides with: - An analysis of the current situation of biogas installations in European agriculture - An appraisal of the obstacles faced the development of agricultural biogas technology and for more extensive installations in the EU. - Some Conclusions on the positive impacts of biogas on agriculture and proposals for further development.

The study proposes a detailed examination of the state of agricultural biogas installations in EU and the corresponding legal aspects. The study provides with: - An analysis of the current situation of biogas installations in European agriculture - An appraisal of the obstacles faced the development of agricultural biogas technology and for more extensive installations in the EU. - Some Conclusions on the positive impacts of biogas on agriculture and proposals for further development.

Externí autor

Torkild Birkmose, Henning Lyngsø Foged, Jørgen Hinge Danish Agriculture Advisory Service, Denmark

Effluent Charging Systems in the EU Member States

01-09-2001

The main purpose of this study is to analyse and evaluate the effluent charging and enforcement systems of the 15 EU Member States, including the institutional responsibilities and the conditions related to the issuing of permits to discharge effluents directly into natural waters. The information on which this report is based was collected mainly from water authorities in the Member States, usually from the ministries responsible for environmental affairs.

The main purpose of this study is to analyse and evaluate the effluent charging and enforcement systems of the 15 EU Member States, including the institutional responsibilities and the conditions related to the issuing of permits to discharge effluents directly into natural waters. The information on which this report is based was collected mainly from water authorities in the Member States, usually from the ministries responsible for environmental affairs.

Externí autor

Institute for International and European Environmental Policy, Berlin (D)

Chystané akce

20-01-2021
EPRS online policy roundtable with the World Bank: Where next for the global economy
Další akce -
EPRS
25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Slyšení -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Slyšení -
PECH

Partneři