8

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Autor
Klíčové slovo
Datum

EU-Russia cooperation on higher education

21-09-2017

EU funding from the Erasmus+ programme supports cooperation between EU and Russian universities, which remains close despite current tensions. Russia is still the largest non-EU partner in the programme and some activities (such as student and staff exchanges) have actually increased since 2014.

EU funding from the Erasmus+ programme supports cooperation between EU and Russian universities, which remains close despite current tensions. Russia is still the largest non-EU partner in the programme and some activities (such as student and staff exchanges) have actually increased since 2014.

Conciliation agreement on the 2016 EU budget

20-11-2015

On 14 November, European Parliament (EP) and Council negotiators reached a provisional deal on next year's EU budget, setting commitments at €155 billion and payments at €143.88 billion. The compromise is now to be adopted by the Council and then voted by the EP in plenary.

On 14 November, European Parliament (EP) and Council negotiators reached a provisional deal on next year's EU budget, setting commitments at €155 billion and payments at €143.88 billion. The compromise is now to be adopted by the Council and then voted by the EP in plenary.

Higher education in the EU: Approaches, issues and trends

30-03-2015

The performance and quality of higher education has become a vital sign of a country’s capacity to foster its future economic development. The race for talent is currently open on a global scale. In spite of the fact that the United States is still the global leader with 17% of international students, the EU is increasingly popular with the United Kingdom, France and Germany accounting respectively for 13%, 6%, and 6% of world students. One of the elements accounting for the global attraction of ...

The performance and quality of higher education has become a vital sign of a country’s capacity to foster its future economic development. The race for talent is currently open on a global scale. In spite of the fact that the United States is still the global leader with 17% of international students, the EU is increasingly popular with the United Kingdom, France and Germany accounting respectively for 13%, 6%, and 6% of world students. One of the elements accounting for the global attraction of EU universities resides in relatively lower tuition fees compared to American universities. Likewise, efforts made to develop quality and accreditation frameworks for mobility within the EU place Europe at the top of the most advanced global regions in this respect. While EU universities took more time to develop Massive Open Online Courses (MOOCs), they now account for approximately one quarter of MOOCs in the world and the numbers are constantly rising. Since May 2014, the EU has also its own global ranking system: U-Multirank. Even though it is difficult to predict in what ways technological change will affect higher education in the longer term, it is clear that sustained effort and on-going international cooperation will be required to improve current structures and take full advantage of the impact of new technologies.

Erasmus+: more than just mobility

10-03-2015

Erasmus+ is the new single integrated European Union education programme for 2014 to 2020 aimed at improving young people's skills and employability. It also promotes modernisation of education and training in Member States, by facilitating transnational contacts amongst different players and across different sectors. The programme brings together the previous EU programmes in education, training and youth, introduces a loan facility and includes sports as a new area.

Erasmus+ is the new single integrated European Union education programme for 2014 to 2020 aimed at improving young people's skills and employability. It also promotes modernisation of education and training in Member States, by facilitating transnational contacts amongst different players and across different sectors. The programme brings together the previous EU programmes in education, training and youth, introduces a loan facility and includes sports as a new area.

Success Stories in the Field of Education

09-04-2014

This note summarises the results achieved from EU budget resources 2007-2013 devoted to policies in the field of Education.

This note summarises the results achieved from EU budget resources 2007-2013 devoted to policies in the field of Education.

Erasmus for Young Entrepreneurs

08-07-2013

Briefing Note for the Hearing on "Erasmus for Young Entrepreneurs" held on 11 July 2013.

Briefing Note for the Hearing on "Erasmus for Young Entrepreneurs" held on 11 July 2013.

Erasmus pro všechny (2014–2020)

16-04-2012

Navrhovaný program Erasmus pro všechny (2014–2020) předpokládá spojení celé řady činností EU v oblasti vysokoškolského, školního a odborného vzdělávání, vzdělávání dospělých, v oblasti politiky mládeže a sportů na místní úrovni. Tato informační zpráva prezentuje a hodnotí navrhované souvislosti, strukturu, obsah a strukturu řízení. Dále předkládá deset doporučení, která mají zajistit, aby navrhovaný program neusiloval pouze o zefektivnění účinnosti řízení, ale aby rovněž věnoval dostatečnou pozornost ...

Navrhovaný program Erasmus pro všechny (2014–2020) předpokládá spojení celé řady činností EU v oblasti vysokoškolského, školního a odborného vzdělávání, vzdělávání dospělých, v oblasti politiky mládeže a sportů na místní úrovni. Tato informační zpráva prezentuje a hodnotí navrhované souvislosti, strukturu, obsah a strukturu řízení. Dále předkládá deset doporučení, která mají zajistit, aby navrhovaný program neusiloval pouze o zefektivnění účinnosti řízení, ale aby rovněž věnoval dostatečnou pozornost jednotlivým potřebám dané politiky v různých odvětvích. Na závěr tato zpráva poskytuje podrobný přehled plánované činnosti a vyčleněných rozpočtových prostředků.

Externí autor

Guy Haug and Bernd Wächter

Zlepšení účasti v programu ERASMUS

15-07-2010

Tato studie zkoumá, jak dalece pociťují evropští studenti finanční a jiné bariéry, které jim brání účastnit se programu Erasmus. Z podkladů vyplývá, že hlavní překážky účasti se značně liší mezi jednotlivými zeměmi, s výjimkou finanční překážky, která působí starosti studentům ve všech zemích. Účast v programu ERASMUS je spojena se socioekonomickým zázemím studentů a je primárně ovlivňována prioritami jedinců a jejich smýšlením ohledně nákladů a přínosu, spíše než otázkami dostupnosti. Další překážku ...

Tato studie zkoumá, jak dalece pociťují evropští studenti finanční a jiné bariéry, které jim brání účastnit se programu Erasmus. Z podkladů vyplývá, že hlavní překážky účasti se značně liší mezi jednotlivými zeměmi, s výjimkou finanční překážky, která působí starosti studentům ve všech zemích. Účast v programu ERASMUS je spojena se socioekonomickým zázemím studentů a je primárně ovlivňována prioritami jedinců a jejich smýšlením ohledně nákladů a přínosu, spíše než otázkami dostupnosti. Další překážku účasti v tomto programu představují problémy s uznáváním studijních kreditů, nedostatečné jazykové znalosti a stávající osobní vazby.