62

výsledky

Slovo (slova)
Druh publikace
Oblast
Autor
Klíčové slovo
Datum

Společná rybářská politika: vznik a vývoj

01-09-2017

Společná rybářská politika (SRP) byla poprvé formulována v Římské smlouvě. Původně byla propojena se společnou zemědělskou politikou, ale postupem času se osamostatňovala. Hlavním cílem SRP podle její revize z roku 2002 je zajistit udržitelný rybolov a zaručit rybářům příjmy a stálé zaměstnání. Lisabonská smlouva do rybářské politiky zanesla několik změn. V roce 2013 uzavřela Rada s Parlamentem dohodu o nové společné rybářské politice s cílem dosáhnout rybolovu a akvakultury, které budou z environmentálního ...

Společná rybářská politika (SRP) byla poprvé formulována v Římské smlouvě. Původně byla propojena se společnou zemědělskou politikou, ale postupem času se osamostatňovala. Hlavním cílem SRP podle její revize z roku 2002 je zajistit udržitelný rybolov a zaručit rybářům příjmy a stálé zaměstnání. Lisabonská smlouva do rybářské politiky zanesla několik změn. V roce 2013 uzavřela Rada s Parlamentem dohodu o nové společné rybářské politice s cílem dosáhnout rybolovu a akvakultury, které budou z environmentálního, hospodářského i sociálního hlediska dlouhodobě udržitelné.

Pravidla kontroly rybolovu a jejich prosazování

01-09-2017

Pravidla kontroly rybolovu a jejich prosazování mají zajistit správné uplatňování pravidel týkajících se rybolovu a zajistit jejich dodržování, je-li to třeba. V tomto ohledu jsou pravomoci a povinnosti rozděleny mezi členské státy, Komisi a subjekty podílející se na lovu ryb. Členské státy, které tato pravidla nedodržují, mohou být stíhány v souladu s postupem při zjištění porušení předpisů.

Pravidla kontroly rybolovu a jejich prosazování mají zajistit správné uplatňování pravidel týkajících se rybolovu a zajistit jejich dodržování, je-li to třeba. V tomto ohledu jsou pravomoci a povinnosti rozděleny mezi členské státy, Komisi a subjekty podílející se na lovu ryb. Členské státy, které tato pravidla nedodržují, mohou být stíhány v souladu s postupem při zjištění porušení předpisů.

Organizace producentů a společná organizace trhu s produkty rybolovu

01-09-2017

Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury byla první složkou společné rybářské politiky (SRP). Vzhledem k povaze jejích intervenčních mechanismů a k nedostatečným finančním prostředkům, jež jsou na ni přidělovány, byl rozsah její působnosti tváří v tvář nedávné krizi v odvětví rybolovu vnímán jako omezený. To vedlo ke komplexní reformě, která v roce 2014 položila nové základy společné organizace trhu a celé SRP. Revidovaná společná organizace trhu zlepšuje dohled nad trhem, bezpečnost ...

Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury byla první složkou společné rybářské politiky (SRP). Vzhledem k povaze jejích intervenčních mechanismů a k nedostatečným finančním prostředkům, jež jsou na ni přidělovány, byl rozsah její působnosti tváří v tvář nedávné krizi v odvětví rybolovu vnímán jako omezený. To vedlo ke komplexní reformě, která v roce 2014 položila nové základy společné organizace trhu a celé SRP. Revidovaná společná organizace trhu zlepšuje dohled nad trhem, bezpečnost potravin a informování spotřebitelů, a podporuje tak rozvoj uvádění na trh regionálních produktů.

Mezinárodní vztahy v oblasti rybolovu

01-09-2017

Evropská unie uzavřela více než 20 mezinárodních dohod v oblasti rybolovu s cílem podporovat právní, environmentální, hospodářské a sociálně správní rámce pro udržitelný rybolov, získat přístup do hlavních světových rybářských oblastí nebo podporovat sledování, kontrolu a dohled v rámci boje proti nezákonnému rybolovu. Evropská unie uzavírá dvoustranné dohody, například dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, nebo vícestranné dohody, jako jsou dohody s regionálními organizacemi pro ...

Evropská unie uzavřela více než 20 mezinárodních dohod v oblasti rybolovu s cílem podporovat právní, environmentální, hospodářské a sociálně správní rámce pro udržitelný rybolov, získat přístup do hlavních světových rybářských oblastí nebo podporovat sledování, kontrolu a dohled v rámci boje proti nezákonnému rybolovu. Evropská unie uzavírá dvoustranné dohody, například dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, nebo vícestranné dohody, jako jsou dohody s regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a mezinárodní úmluvy.

Evropský rybolov v číslech

01-09-2017

Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev jednotlivých členských států v roce 2014 (tabulka I), situace zaměstnanosti v odvětvích rybolovu, akvakultury a zpracování ryb v roce 2011 (tabulka II), bilance dodávek produktů rybolovu a akvakultury v roce 2012 (tabulka III), spotřeby produktů rybolovu a akvakultury v roce 2012 (tabulka IV), a rozdělení zdrojů z Evropského ...

Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev jednotlivých členských států v roce 2014 (tabulka I), situace zaměstnanosti v odvětvích rybolovu, akvakultury a zpracování ryb v roce 2011 (tabulka II), bilance dodávek produktů rybolovu a akvakultury v roce 2012 (tabulka III), spotřeby produktů rybolovu a akvakultury v roce 2012 (tabulka IV), a rozdělení zdrojů z Evropského námořního a rybářského fondu v období 2014 – 2020 (tabulka V).

Research for PECH Committee - Fisheries in Japan

15-08-2017

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

Research for PECH Committee - Feasibility of Measuring Socio-Economic and Environmental Impacts of Recreational and Semi-Subsistence Fisheries in the EU

15-09-2016

No unanimous definition for Marine Recreational Fishing yet exists among European Member States. The following report recommends a common definition and a methodological approach to assess marine recreational fishing socio-economic and environmental impacts. These recommendations are based on the analyses of five representative examples in Europe on these issues. The methodology recommended by the authors is an economic impact assessment based on fishermen’s expenditures and catches, data collection ...

No unanimous definition for Marine Recreational Fishing yet exists among European Member States. The following report recommends a common definition and a methodological approach to assess marine recreational fishing socio-economic and environmental impacts. These recommendations are based on the analyses of five representative examples in Europe on these issues. The methodology recommended by the authors is an economic impact assessment based on fishermen’s expenditures and catches, data collection by an on-line survey, adjusted and managed with a model based on input-output tables.

Externí autor

Etienne JOBARD, Stéphane RADUREAU, Pierre CAVE and Marie-Laetitia DES ROBERT (BIPE)

Close to a new plan to manage Baltic fisheries

20-06-2016

The European Commission has tabled a proposal for a multiannual management plan for stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and for the fisheries exploiting them. Multiannual plans are an essential tool for sustainable exploitation of fish stocks and for increased predictability over the long run for fishermen. The European Parliament is now due to vote on a compromise found, after 10 months of interinstitutional negotiations, with a view to a first reading agreement.

The European Commission has tabled a proposal for a multiannual management plan for stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and for the fisheries exploiting them. Multiannual plans are an essential tool for sustainable exploitation of fish stocks and for increased predictability over the long run for fishermen. The European Parliament is now due to vote on a compromise found, after 10 months of interinstitutional negotiations, with a view to a first reading agreement.

Fisheries technical measures

06-06-2016

The main strengths of the IA are its use of wide-ranging and apparently sound information from the external studies, meetings and consultations, as well as the cogent presentation of the stakeholder views and the results of the public consultation throughout the report. The IA appears to be well-illustrated by examples; however, they do not always facilitate a better understanding of the current issues due to their sometimes inconsistent and rather confusing presentation. The analysis of the various ...

The main strengths of the IA are its use of wide-ranging and apparently sound information from the external studies, meetings and consultations, as well as the cogent presentation of the stakeholder views and the results of the public consultation throughout the report. The IA appears to be well-illustrated by examples; however, they do not always facilitate a better understanding of the current issues due to their sometimes inconsistent and rather confusing presentation. The analysis of the various impacts on stakeholders and fishing regions is rather weak. In particular, the analysis of impacts on SMEs is brief, qualitative and very general, and might have merited a more in-depth approach. It is unclear why Options 1 and 2.1 were retained for further analysis since it is claimed that they would only have a limited contribution to solving the problems of enforcement of the technical measures. A more detailed analysis is provided for Option 2, which is the preferred option, in comparison to the other options, which might suggest that the apparent choice of options is not as broad as it may appear. Finally, the IA could have given greater insight into how the remaining technical measures regulations and the Commission acts would be affected in practice as a result of this proposal.     

Research for PECH Committee - The Discard Ban and its Impact on the MSY Objective on Fisheries

16-05-2016

This is the reference document of the Workshop on "The discard ban and its impact on the Maximum Sustainable Yield objective on fisheries" of 16th June 2016, organised by the Committee on Fisheries (COMPECH) and the Policy Department B (PECH Research) of the European Parliament. It is structured in three parts: 1. The discard ban and its impact on the MSY objective-The North Sea. 2. The discard ban and its impact on the MSY objective-The Atlantic Ocean: The Bay of Biscay case. 3. The discard ...

This is the reference document of the Workshop on "The discard ban and its impact on the Maximum Sustainable Yield objective on fisheries" of 16th June 2016, organised by the Committee on Fisheries (COMPECH) and the Policy Department B (PECH Research) of the European Parliament. It is structured in three parts: 1. The discard ban and its impact on the MSY objective-The North Sea. 2. The discard ban and its impact on the MSY objective-The Atlantic Ocean: The Bay of Biscay case. 3. The discard ban and its impact on the MSY objective-The Baltic Sea An Overarching report on the commonalities and differences of the three reports is attached.

Externí autor

Clara Ulrich, Lars O. Mortensen, Alexander Kempf, Prellezo Raúl, Santurtún Marina, Andonegi Eider, Louzao Maite, Garcia Dorleta, Iriondo Ane, Sarah B. M. KRAAK, Christian VON DORRIEN, Uwe KRUMME, Lena VON NORDHEIM, Rainer OEBERST, Harry V. STREHLOW and Christopher ZIMMERMANN

Chystané akce

27-09-2021
Turning the tide on cancer: the national parliaments' view on Europe's Cancer Plan
Další akce -
BECA
27-09-2021
US trade policy
Slyšení -
INTA
27-09-2021
Consumer protection and automated decision-making tools in a modern economy
Slyšení -
IMCO

Partneři