Odkazy na této stránce přinášejí informace o vnitřním fungování jediného přímo voleného orgánu EU
 • Výzkumná služba pro poslance

  x

  Výzkumná služba pro poslance


  Výzkumná služba pro poslance poskytuje odborné informace na základě konkrétních potřeb poslanců a zpracovává rovněž výzkum o významných politikách, tématech a právních úpravách EU. Je součástí EPRS - evropské parlamentní výzkumné služby.

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Posuzování dopadů

  x

  Posuzování dopadů


  Při posuzování dopadů se zjišťují pravděpodobné důsledky navržené legislativy z ekonomického, sociálního a environmentálního hlediska. Posuzování dopadů probíhá v rámci EPRS - evropské parlamentní výzkumné služby.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Tematické sekce

  x

  Tematické sekce


  Úkolem pěti tematických sekcí je poskytovat výborům a ostatním parlamentním orgánům na jejich žádost nezávislé odborné práce, analýzy a poradenství na vysoké úrovni, zpracovávané interně nebo externě. Úzce se podílejí na činnosti výborů, kterým pomáhají utvářet právní předpisy EU a vykonávat demokratický dohled nad prováděním evropských politik.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • Vědecké prognózy (STOA)

  x

  Vědecké prognózy (STOA)


  Oddělení vědeckých prognóz (STOA), které je součástí GŘ pro parlamentní výzkumné služby, provádí výzkum a poskytuje strategické poradenství v oblasti posuzování vědecko-technických možností a vědecké prognózy. Vypracovává studie a pořádá akce pod vedením výboru STOA.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Správa ekonomických záležitostí

  x

  Správa ekonomických záležitostí


  Oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí poskytuje poslancům informace o uplatňování nástrojů v oblasti hospodářské správy a bankovního dohledu v Unii, zejména v eurozóně.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • EP Eurobarometr

  x

  EP Eurobarometr


  Evropský parlament pravidelně zadává průzkumy veřejného mínění v členských státech. Udržuje si tak povědomí o tom, jak lidé vnímají jeho činnost a činnost celé EU a jaká jsou jejich očekávání.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Evropský přínos

  x

  Evropský přínos


  Při zkoumání evropského přínosu (též "evropské přidané hodnoty") se posuzuje, zda je potřebné a vhodné vykonávat činnost na evropské úrovni. Útvar pro posuzování evropského přínosu je součástí EPRS - evropské parlamentní výzkumné služby.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Legislativní přehled

Zde můžete krok za krokem sledovat rozhodování v Evropské unii. Zjistíte, co již bylo učiněno a co bude následovat.

Rejstřík dokumentů

Rejstřík obsahuje všechny oficiální dokumenty vytvořené nebo přijaté Evropským parlamentem od 3. prosince 2001. Lze v něm vyhledávat podle klíčových slov, autora, data, referenčního čísla nebo typu dokumentu.

Blog EPRS

Blog výzkumné služby Evropského parlamentu umožňuje navázat přímý kontakt s týmem odborníků, kteří pomáhají poslancům při jejich rešerších a při přípravě legislativních návrhů.

ESPAS

Systém ESPAS je jedinečným interinstitucionálním projektem, jenž má posílit úsilí EU v klíčové oblasti výhledového plánování.

ORBIS - Středisko prognostických studií

Navštivte největší knihovnu výhledových studií na světě. Odhalte dlouhodobé trendy, které budou utvářet společnost. Přečtěte si o široké škále témat, které se týkají Vás i ostatních občanů z celého světa, poznejte je a přemýšlejte o nich.

URBIS - Středisko prováděcích studií

Jakékoli materiály pocházející od vnitrostátních parlamentů, regionů, měst a sociálních partnerů a týkající se pracovního programu Komise.

Fakta a čísla o Evropské unii

Fakta a čísla jsou komplexním zdrojem informací o procesu evropské integrace a o příspěvku Evropského parlamentu k němu. Mají kompaktní formu a jsou pravidelně aktualizovány. Dostupné jsou buď na stránkách Think Tanku, nebo na vlastních stránkách.

Knihkupectví EU

Veškeré publikace EU jsou k dispozici v knihkupectví EU, online knihkupectví, knihovně a archivu publikací evropských institucí.