Peace-programmet for Nordirland

01-11-2017

Formålet med EU's Peace-program er at støtte fred og forsoning og fremme økonomiske og sociale fremskridt i Nordirland og den tilgrænsende region i Irland.

Formålet med EU's Peace-program er at støtte fred og forsoning og fremme økonomiske og sociale fremskridt i Nordirland og den tilgrænsende region i Irland.