Instrumenterne under den fælles landbrugspolitik og reformerne af dem

01-04-2018

Den fælles landbrugspolitik har gennemgået fem store reformer i tidens løb, hvoraf de seneste fandt sted i 2003 (midtvejsrevision), i 2009 (det såkaldte »sundhedstjek«) og i 2013 (for perioden 2014-2020). De første drøftelser om den fælles landbrugspolitik efter 2020 blev indledt i 2016, og de tilsvarende lovforslag blev fremlagt i juni 2018.

Den fælles landbrugspolitik har gennemgået fem store reformer i tidens løb, hvoraf de seneste fandt sted i 2003 (midtvejsrevision), i 2009 (det såkaldte »sundhedstjek«) og i 2013 (for perioden 2014-2020). De første drøftelser om den fælles landbrugspolitik efter 2020 blev indledt i 2016, og de tilsvarende lovforslag blev fremlagt i juni 2018.