Den fælles landbrugspolitiks første søjle: I — den fælles markedsordning for landbrugsprodukter

01-04-2018

Den fælles markedsordning omfatter markedsforanstaltningerne under den fælles landbrugspolitik. Rækken af reformer førte i 2007 til fusionering af 21 fælles markedsordninger til én fælles markedsordning gældende for alle landbrugsprodukter. Samtidig har en række ændringer af den fælles landbrugspolitik ført til, at den gradvist er blevet mere orienteret mod markederne, og anvendelsen af interventionsredskaber er blevet begrænset. Interventionsredskaberne betragtes nu som »sikkerhedsnet«, som kun sættes ind i krisesituationer.

Den fælles markedsordning omfatter markedsforanstaltningerne under den fælles landbrugspolitik. Rækken af reformer førte i 2007 til fusionering af 21 fælles markedsordninger til én fælles markedsordning gældende for alle landbrugsprodukter. Samtidig har en række ændringer af den fælles landbrugspolitik ført til, at den gradvist er blevet mere orienteret mod markederne, og anvendelsen af interventionsredskaber er blevet begrænset. Interventionsredskaberne betragtes nu som »sikkerhedsnet«, som kun sættes ind i krisesituationer.