Første søjle i den fælles landbrugspolitik: II — Direkte betalinger til landbrugerne

01-04-2018

Reformen i 2003 og sundhedstjekket i 2009 betød, at størsteparten af den direkte støtte blev afkoblet. Forordning (EU) nr. 1307/2013 udgør et fælles retsgrundlag og et komplet regelsæt, der gør de direkte betalinger til landbrugere mere målrettede, retfærdige og »grønne«.

Reformen i 2003 og sundhedstjekket i 2009 betød, at størsteparten af den direkte støtte blev afkoblet. Forordning (EU) nr. 1307/2013 udgør et fælles retsgrundlag og et komplet regelsæt, der gør de direkte betalinger til landbrugere mere målrettede, retfærdige og »grønne«.