Den fælles landbrugspolitiks anden søjle: politikken for udvikling af landdistrikterne

01-04-2018

EU's politik for udvikling af landdistrikterne udgør anden søjle i den fælles landbrugspolitik og har til formål at støtte landdistrikterne i EU og tage hånd om de mange økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige udfordringer i det 21. århundrede. En højere grad af fleksibilitet (i forhold til første søjle) giver de regionale, nationale og lokale myndigheder mulighed for at fastlægge deres egne syvårige programmer for udvikling af landdistrikterne med udgangspunkt i en europæisk »menu« af foranstaltninger. I modsætning til første søjle, der finansieres fuldt ud af EU, samfinansieres programmerne under anden søjle af EU-midler og regionale eller nationale midler.

EU's politik for udvikling af landdistrikterne udgør anden søjle i den fælles landbrugspolitik og har til formål at støtte landdistrikterne i EU og tage hånd om de mange økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige udfordringer i det 21. århundrede. En højere grad af fleksibilitet (i forhold til første søjle) giver de regionale, nationale og lokale myndigheder mulighed for at fastlægge deres egne syvårige programmer for udvikling af landdistrikterne med udgangspunkt i en europæisk »menu« af foranstaltninger. I modsætning til første søjle, der finansieres fuldt ud af EU, samfinansieres programmerne under anden søjle af EU-midler og regionale eller nationale midler.